เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

kuthaiwan

kuthaiwan的บล๊อก

kuthaiwan的主頁 | ดูทั้งหมด

นวัตกรสังคม โดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

2009-11-17 00:43
นวัตกรสังคม โดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล
 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวเขา
 
 
 

ทีมงานพัฒนาสังคมหรือชุมชน ในศตวรรษใหม่แห่งยุค ที่สุขภาพ คือสิ่งดีที่ไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมกันสร้าง และความท้าทายของเรื่องนี้ก็คือ เราจะเริ่มที่ตรงไหนระหว่าง จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด หรือจะรักโลกและชีวิตทำสิ่งถูก และระหว่าง การใช้"ปัญหา"หรือใช้"ปัญญา" เป็นตัวตั้ง

http://issuu.com/uthaiwan/docs/____________uthaiwan_s_model

แชร์ 2091 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น