เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

kuthaiwan

kuthaiwan的บล๊อก

kuthaiwan的主頁 | ดูทั้งหมด

สุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้

2009-11-17 00:55

สุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้

http://issuu.com/uthaiwan/docs/appreciative_inquiry_for_learning

 

วิชาครูที่สำนึกรู้ในคุณค่าของสิ่งดีงาม จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์แห่งความสำเร็จและปฏิบัติการ ที่ถือว่าดีที่สุดที่เคยได้ทำมา ของนักศึกษาและอาจารย์ ด้วยความเชื่อที่ว่าการค้นหา ประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุดในทางสร้างสรรค์ จะก่อให้เกิดพลังแห่งปฏิบัติการในเชิงบวก วิถีทางดังกล่าวจะสร้างความบันดาลใจ ให้นักเรียนในชั้นเรียนเรียนรู้จากสิ่งดีงาม และเพิ่มคว

แชร์ 1578 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • PULING
  PULING 2010-01-02 10:41
  //-ชีวิต ของมนุษย์
  มีทั้งชีวิต ที่เป็นจริง และชีวิตในอุดมคติ
  ชีวิตจริง ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตน ตลอดชีวิต
  -อยู่รอด.............และอยู่ร่วม
  -แข่งขัน............สุขจากการ หมุนเวียน แบ่งปัน
  เท่าที่ มโนธรรมมนุษย์จะทำได้อิๆ
  การศึกษาสอนให้อยู่รอด..."ฉลาดมากก็โกงเก่งมากขึ้น"
  -สอนให้อยู่ร่วม...แต่ก็ต้อง"ระวังนะ"
  เพราะมนุษย์ เป็นนักล่า
  นักเก็บเกี่ยว นักฉกฉวยผลประโยชน์ด้วย
  จะได้ไม่เป็นปลาทู(ทาสกระแส)
  หมูในอวย(โดนเขาหลอกต้มไปรีดผลประโยชน์)
  -แข่งขัน ทำให้เราแข็งแรง แข็งเกร่ง
  เคารพ กฎกติกามารยาท และฝึกฝน
  ยอมรับ ทั้งผลทางบวก และลบ
  -สุขจากหมุนเวียน แบ่งปัน
  (ทักษินาทาน) เพราะทุกระบบชีวาลัย
  มีมิตรที่เกื้อกูล กัน ถ้าเราเข้าใจ
  จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เรา ก็ทำให้เราสุขภาพดีได้ อิๆ

  http://212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1787