เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

kuthaiwan

kuthaiwan的ทักทาย

kuthaiwan的主頁 | ส่งคำทักทาย
 1. kuthaiwan
  kuthaiwan: สวัสดีคับ ปี้น้องตังหลาย ตึงญิงตึงจานตึงหนุ่มตึงเฒ่า ป๊บกั๋นวันนี้โจ้คดีเนอเจ้า ม่วนงันสันเล๊าหมู่เฮาค ตอบกลับ
  (01-16 14:59)
  1. แสดงคาามเห็น

  2. kroobaannok: อาจารย์เจ้าบุ๋มเข้ามาหลายเตื้อแล้ว ยังบ่ะรูที่เฮาไปสัมนาเรื่อง "นวัตกรสังคมเลยเจ้า" (07-28 00:51) ตอบกลับ
  3. kuthaiwan: สูมาเต้อะเจ้า หนัวเยียะก๋าน แหม 2-3 วันจะแป๋งเน้อ (07-30 08:12) ตอบกลับ