เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

kuthaiwan

kuthaiwan的ทักทาย

kuthaiwan的主頁 | ส่งคำทักทาย
 1. kuthaiwan
  kuthaiwan: สวัสดีคับ ปี้น้องตังหลาย ตึงญิงตึงจานตึงหนุ่มตึงเฒ่า ป๊บกั๋นวันนี้โจ้คดีเนอเจ้า ม่วนงันสันเล๊าหมู่เฮาค ตอบกลับ
  (01-16 14:59)
  1. kroobaannok: อาจารย์เจ้าบุ๋มเข้ามาหลายเตื้อแล้ว ยังบ่ะรูที่เฮาไปสัมนาเรื่อง "นวัตกรสังคมเลยเจ้า" (07-28 00:51) ตอบกลับ
  2. kuthaiwan: สูมาเต้อะเจ้า หนัวเยียะก๋าน แหม 2-3 วันจะแป๋งเน้อ (07-30 08:12) ตอบกลับ
 2. kuthaiwan
 3. kuthaiwan
  kuthaiwan: ยินดีต้อนฮับ มิตรแก้วสหายคำกุ๊ผู้กุ๊คนครับ ตอบกลับ
  (12-30 23:13)
  1. blackmanofart: ดีคาบยินดี่ที่ได้รู้จักคาบ (12-31 08:09) ตอบกลับ
 4. kuthaiwan
  kuthaiwan: ทดลองระบบครับ ตอบกลับ
  (11-16 22:30)
  1. kojinmee: อาจารย์เจ้า กำลังศึกษาระบบอยู่เจ้า (12-31 15:30) ตอบกลับ
  2. kuthaiwan: จะไปดีเงื้อง่าเมินเน้อเจ้า กำเดวมันจะจ๋างไปเหีย (01-11 21:14) ตอบกลับ