เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

แชร์บล๊อก

2009-11-17 03:25
Asset-Based Community Development(ABCD)
kuthaiwan
การพัฒนาชุมชนโดยอาศัยสินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน Asset-Based Community Development(ABCD)  
การพัฒนาชุมชนโดยอาศัยสินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน