เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

คำค้น - Gates (4 journal articles)

หัวข้อ เจ้าของ(Reply number) ล่าสุด
Bill Gates' Speech ay Harvard part ! kuthaiwan(0) 06-26 21:01
Bill Gates Speech at Harvard part 2 kuthaiwan(0) 06-26 21:04
Bill Gates Speech at Harvard (part 3) kuthaiwan(0) 06-26 21:05
Bill Gates speech at Harvard (part 4) kuthaiwan(0) 06-26 21:06