เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union interest - เรื่องเล่าเร้าพลัง

 • kuthaiwan

  คุณหมอนนทลีเล่าเรื่อง ประสานความคิดฯ ๓๔

  kuthaiwan 2010-01-05 22:13
   

  ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี (34)

   

  7 ขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมสานจิตใจ วางแผนปฏิบัติการ

  ขั้นตอนที่ 6 ปฏิทินกิจกรรม

   

  ขั้นตอนที่ 6 ปฏิทินกิจกรรม และงานที่มอบหมาย

  เลือกเอาภารกิจหลักที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติงานจริง

  เอา 6 กิจกรรมหลัก เพื่อให้รู้ว่า มีกระบวนการ ขั้นตอน วิธีคิด ในการเติมไปในช่องว่างอย่างไร

  วิธีการ ก็คือ ร่วมกันคิด ตัดสินใจกันเป็นกลุ่ม ปรึกษาหารือกัน และเขียนลงไป

  ช่วงนี้ ไม่นานก็ได้ตารางกิจกรรมกัน ครบถ้วนละค่ะ

  รวมเรื่อง ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี

   

   

You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม