เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union interest - เรื่องเล่าเร้าพลัง

 • kuthaiwan

  คุณหมอนนทลีเล่าเรื่อง ประสานความคิดฯ ๓๑

  kuthaiwan 2010-01-05 22:33

  ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี (31)

  7 ขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมสานจิตใจ วางแผนปฏิบัติการ

  ขั้นตอนที่ 5 กำหนดภารกิจ

   

  ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดภารกิจหลัก

  ตอนนี้เป็นกระบวนการสำคัญ เมื่อมาถึงว่า จะทำอะไร

  ให้เอากระดาษสีชมพูออกมาถือไว้คนละใบ เราจะประชุมเพื่อจะหาวิธีการเพื่อให้งานนี้เป็นไปให้ได้ ... เราจะร่วมกันหากิจกรรมหลัก เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ท่านหาไว้นั้น มันบรรลุความสำเร็จ

  ต่อไปนี้ให้ทุกคน นึกคนละอย่างเดียวว่า เรื่องที่ท่านจะทำนั้น ท่านจะทำด้วยกิจกรรมอะไร ... เขียนแค่ความคิดเดียว และวางไว้กลางกลุ่ม

  ต่อไปช่วยกันจัดกลุ่มกิจกรรม วิธีการคือ อันไหนเหมือนกันเอาไว้ด้วยกัน อันไหนต่างกันก็เอาไว้คนละที่ นี่เป็นการระดมความคิด

   

  ตอนนี้ ขอเชิญท่าน ทำให้เกิดการเรียงขั้นตอนลำดับ 1 ถึงสุดท้ายด้วยว่า จะเอาอะไรเริ่มต้น จะเอาอะไรลงท้าย

  และต่อไปนี้ เป็นการเติมเต็ม ... การเติมเต็มในกิจกรรมทั้งหมด คือ มาดูว่า จะเอาอะไรมาแทรกให้สมบูรณ์

  สิ่งที่เราจะเติมเข้าไปใหม่ ... เราใช้คำว่า ค้นหาและเชิญชวนให้องค์กรชุมชน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และเติมเต็มข้อแรก คือ แทนที่จะเกณฑ์เขามา เราก็จะเสาะหาผู้ดีมีฝีมือ มาเป็นอาสาสมัคร หรือหาพลพรรคอาสา

  อันที่สอง เมื่อหาพลพรรคอาสาแล้ว อยากให้เขาทำงานร่วมกับเราอย่างสอดคล้อง เราก็ต้องมีการพัฒนาทักษะ ของคนทำงาน เป็นการเติมเต็มครั้งที่สอง

  ข้อที่สาม จัดประชุมวางแผนอย่างมีส่วนร่วม นั่นก็คือ ประชาคม

  หลังจากการทำกิจกรรม จะตามด้วยคำว่า ติดตาม ให้กำลังใจ ประเมิน

  หรือถ้าท่านไปรับเงินใครมา ก็ต้องเขียนคำว่า เขียนรายงานต่อไป

  นั่นก็คือ เราจะเริ่มต้นอย่างมีชั้นเชิง เริ่มต้นจากการไปค้นหา เชิญชวนผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม กับเรา หลังจากนั้นจึงพัฒนาทักษะความสามารถของคนในชุมชน ให้ไปด้วยกันกับเรา และสิ่งนี้เป็นวงจรของการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสุดท้าย

   

  รวมเรื่อง ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี


  อ้างอิง
  http://gotoknow.org/blog/km-dental-nonta/322721

You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม