เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union interest - เรื่องเล่าเร้าพลัง

 • kuthaiwan

  คุณหมอนนทลีเล่าเรื่อง ประสานความคิดฯ ๓๖

  kuthaiwan 2010-01-05 22:04

   

  ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี (36)

  เปิดถนนคนเดิน

   

   

  อ.บดินทร์ เปิดถนนคนเดินแล้วละค่ะ

  เดินกันทำไม ... ก็เดิน shopping ความรู้ ความคิด ที่แต่ละกลุ่มสร้างสรรค์กันมาละค่ะ

  อาจารย์กำหนดให้ว่า เราจะมีพ่อค้าประจำกลุ่ม 2 คน หาคนเชียร์แขกได้เพิ่ม 2 คน ที่เหลือเราจะไปเดินถนนคนเดินด้วยกัน ไปเยี่ยมกลุ่มอื่นๆ ด้วย ... ไปทำไม ก็ไปซื้อความคิดกันละค่ะ

   ถนนนี้ คนแน่นมากเลยละค่ะ

  เสร็จจากถนนคนเดิน อาจารย์บดินทร์ หรืออาจารย์ปิง นี่ละค่ะ ก็ได้มอบหมายงานให้กลุ่มต่อ ก็คือ

  ข้อหนึ่ง ให้รวบรวมผลงานที่เป็นกระดาษ เรียงลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 และม้วนเป็นม้วนของกลุ่มตนเอง ส่งฝ่ายจัดการประชุม

  สอง อุปกรณ์ที่ไปยืมเขามา เอาไปคืนเขาด้วย

  สาม ให้จัดพื้นที่ตรงกลางให้ว่าง

  สี่ กระเป๋าของใครเก็บของเขาไปด้วย

  อิอิ อาจารย์ช่วยเก็บของให้ผู้จัดเสร็จเรียบร้อยเลย ... แบบนี้ ทีมจัดก็เป็นปลื้มแน่นอน

   

  รวมเรื่อง ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี

   

   

   

You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม