เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union interest - เรื่องเล่าเร้าพลัง

 • kuthaiwan

  คุณหมอนนทลีเล่าเรื่อง ประสานความคิดฯ ๓๕

  kuthaiwan 2010-01-05 22:05

   

  ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี (35)

  7 ขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมสานจิตใจ วางแผนปฏิบัติการ

  ขั้นตอนที่ 7 ไตร่ตรอง

   

  ขั้นตอนที่ 7 การไตร่ตรอง

  ทำการสนทนาแบบมีส่วนร่วม ... ทบทวนถึงสิ่งที่สร้างขึ้น และสานต่อให้เกิดกิจกรรมค่ะ

  1. ท่านมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่เราได้สร้างขึ้น
  2. ท่านรู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเหล่านี้
  3. ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไร
  4. เราจะดำเนินขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างไร

  รวมเรื่อง ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี

You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม