เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

เปิดรูปที่ 1|ทั้งหมด 2 รูป 

การอยู่ท่ามกลาง กระแสตะวันตก และตะวันออก จะอยู่แบบชนะร่วมกันได้อย่างไร?

แชร์

อัพโหลดเมื่อ 2013-12-12 07:29 (172 KB)