เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

สุข18ประการ จาก"หายใจเป็น"

2012-10-13 14:41
ไปเจอหนังสือ แจก ของ บ.สมบัติทัวร์ เอาอานาปานสติ ของหลวงพ่อพุทธทาส มาขยาย เป็นการ์ตูนน่ารัก
พิมพ์ โดย บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียง ฯ
สรุปว่า ถ้าหายใจ อย่างมีสติถูกต้องจะพบ กุญแจไขความสุข 18 ประการ
1.สุขเพราะไล่ความกลัวประหม่าได้
2.สุขเพราะไล่ความอึดอัด คับแค้นใจ
3.สุข แก้สะอึก ห้ามเลือดได้
4.สุข เพราะช่วยให้กล้าหาญ
5.สุข เพราะช่วยให้หายเหนื่อย
6.สุขเพราะทำให้เวทย์มนต์ขลัง
7.สุขเพราะปรับระบบประสาทเป็นปกติ
8.สุขเพราะ ช่วยระงับกายใจ สงบ เร็วขึ้น
9.สุข เพราะ ช่วยให้ใจเป็นพระ
10.สุขเพราะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
11.สุข เพราะได้ผ่อนคลาย พักผ่อนอย่างแท้จริง
12.สุขเพราะ สุขในปัจจุบันขณะเกิดทันที
13.สุข เพราะไล่ความปั่นป่วนในใจได้
14.สุข เพราะทำให้ บุตรในท้องแข็งแรง
15.สุขเพราะทำให้เด็กสุภาพ เรียบร้อย
16.สุขเพราะทำให้ลูกที่เป็นวัยรุ่น เป็นคนดีได้
17.สุข เพราะทำให้ หนุ่มสาว สดชื่น มีชีวาในชีวิต
18.สุข ทำให้ชีวิตเบาสบาย พ้นทาสความเครียด
เอาไปหาอ่าน หาฟังเอานะ สาธุ

แชร์ 1053 ดู | 3 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2012-10-14 09:19
  //-สติ คือจิตที่รับรู้ รวดเร็วปานสายฟ้า
  การฝึกสติ ให้มากุมสภาพจิต และรัก รักษ์ ชีวาในชีวิต ให้มีความสุข สงบเย็น
  เป็น สิ่งล้ำค่า เพราะทำให้เรา ปลอดภัยจาก
  -" อารมณ์ทุกข์" ที่เขาปรุงเองของจิตสำนึก
  โดยมี ความคิด+อารมณ์+เจตนา+ความรู้
  (ที่เราจำได้ ทั้งที่เรียนรู้เป็นสัญชาติญาณ สหัชญาณ)
  เป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข คือเอามาผูกๆๆ กันเป็นชุดๆ
  ผูกเสร็จก็จะได้บุคลิกภาพภายใน มาอย่างหนึ่ง
  เป็น ตัวตนที่เกิดจากคลื่น ชีวิต(กรัชกาย)
  แผ่จากขั้วหัวใจ ครองสังบัญชาการ กายหยาบในพริบตา
  ทำให้บุคลิกภาพ เราเปลี่ยน
  เพื่อ"ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ภายใน ภายนอกที่ ประสบอยู่"
  บุคลิกนั้น ทำให้เรา
  -สู้
  -หนี
  -หมอบ
  -แปลงร่าง เป็นอย่างอื่น
  เพื่อ อยู่ร่วมอยู่รอดกับ สภาวะทุกข์(สภาพที่เปลี่ยนไป เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้)
  เพื่อ ปรับสมดุลย์ เวทนาทุกข์ ให้หมุนเวียน อารมณ์ ไม่พึง พึงใจ สงบ
  ....................
  //-หากเราปรุง บุคลิกภาพภายใน ด้วยกุศล
  วิมุติ(เย็น เพราะ ไม่มีเพลิงทุกข์ กิเลสเผา)
  ชีวิตก็จะมีชีวา(ความสดชื่น เบิกบาน เย็น)
  ทั้ง ร่างกาย จิตใจ วิญญาณ(ตัวรู้) ก็รับอนิสงค์ คือ"ดีด้วยกัน
  //-การที่จะเข้าไปทำความรู้จัก เห็นองค์ประกอบ และควบคุมได้
  "เรี่มต้นจากการ ฝึกสติ ติดตามลมหายใจ(อานาปานบรรพ)
  จนไปรู้จักองค์ประกอบจิตสำนึกคือ
  -ความคิด
  -อารมรณ์
  -เจตนา
  -ความรู้จากความทรงจำ
  ....ต่อไปฝึกมีสติ หายใจและติดตามอริยาบท(อริยาบถบรรพ)
  ซึ่งอาจโดย อริยาบทพื้นฐาน เดิน ยืน นั่งนอน กิน ถ่าย
  ....ต่อไปสติจะอยู่ในกาย มากขึ้น คือรู้หายใจอยู่อยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยลง
  เป็น"(สติ)สัมปชัญญะบรรพ" คือ หายใจและรู้ตัว อยู่ในกาย กว้างศอกยาววา นี่แหละ
  ...ต่อไปจะกลายเป็น อาชีวะบรรพ..คือ"ตูก็เป็นของตูอย่างนี้"
  ใครทำได้ก็จะ ไม่เป็นทาสอารมณ์ ที่ทำให้เราหดหู่ฟุ้งซ่าน
  โศก เศร้า เหงา ซ่าส์ อิๆ
  ใครบริหารอารมณ์ให้เหลือ ปิติ สุข อุเบกขา มีจิตเป็นหนึ่งเดียวกับ
  กระแสโลก กระแสกรรม กระแสธรรมกระแสวิมุติ
  ชีวิตก็จะ อิ่ม(ในกุศล) แข็งแรง(มีชีวาในชีวิตมั่นคง) มีเสรีภาพ ที่ทุกมายา หลอกลวงไม่ได้
  เป็น"ชีวิตในอุดมคติ"
  เมื่อ อยู่กับอารมณ์ดีๆ เย็นๆเป็น ก็มาปรับตัว ทำสิ่งดีๆให้ เวทนาทุกข์ สภาวะทุกข์
  อย่าง สงบ ร่มเย็น ดีด้วยกัน..สาธุ
  ฝากไว้อ่าน แต่อย่าพึ่งเชื่อ ต้อง"ลองฝึกเอง"
  หายใจยาวๆช้าๆ จนเห็น รู้สึกถึง" สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อม ดับเป็นธรรมดา" สาธุ
  จาก อานาปานบรรพ เป็นอริยาบถบรรพ เป็น(สติ)สัมปชัญญะบรรพ เป็นอาชีวะบรรพ
  เป็นสติ ที่คุ้มครองกาย ใจ วิญญาณ(ธาตุรู้ ตัวรู้ ผู้รู้)
  ก็แบ่งเวลามา เรียนรู้แบบ"ล้างเงื่อนไข"
  -คือเอาความทรงจำ บุคลิกภาพเดิม ที่เราคิดแล้ว ทุกข์ สุข มาแยกสลาย
  หายใจเอาความรู้สึกนั้นทิ้งไป..ชีวิตก็จะเบา เย็นยิ่งขึ้น
  -เอาสติปัญญา พิจรณาตลอดสาย ว่า ปรุงจิตสำนึก ทำอย่างใดจะเป็นอย่างใด
  -ล้างขยะปรุงแต่งจิต ทั้งที่เราเคยเก็บเข้ามา เคยคิด เคยจำ เคยอยาก เคยยึด
  ...........
  นี่เป็นวิธีพัฒนา ภูมิจิต ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
  และ รู้จัก ความสุขแบบ
  -"ได้แล้วสุข"
  -"สงบแล้วสุข"
  -"สละ สลัด สิ่งที่ เคยติด เคยพยาบาท เคยเบียดเบียน"
  ชีวิตก็จะหลุดจาก วิบาก วิบัติ
  และสุขจากการ อภัย และอนุโมทนา ในสิ่งดีๆ ที่ผู้อื่นและเราทำ สาธุ
 • puling222
  puling222 2012-10-14 09:24
  สภาวะทุกข์..มีอยู่(โลกก็เป็นดั่งโลกเป็น)
  เวทนาทุกข์..มีอยู่(สิ่งมีชีวิต มีตัวรับรู้)
  อารมณ์ทุกข์..เราชงเอง (ดังนั้นแต่ละคน ทุกข์ไม่เท่ากัน)สาธุ
  เลือก ฝึกสติ รู้จัก ล้าง ก่อนที่ชีวิตเราจะ กลายเป็น ทาสอารมณ์ทุกข์ถาวร บาย
  "ผู้พ้นเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลส ย่อมพบ ความเย็นแห่งชีวาในชีวิต" สาธุ
 • puling222
  puling222 2013-08-22 08:21
  Zen....มาจากสำเนียงจีนที่เป็นสันสกฤต..เซี้ยง
  คือ"ฌาน" ในภาษาบาลีของเถรวาท
  เป้าหมายของชาวเซนคือ"ฝึกทั้งอารมณ์ความคิด จนมีฌานทุกขณะจิต"
  ฌานในพุทธศาสนามี
  1.รูปฌาน......สำเร็จโดย ควบคุมอารมณ์ให้ สงบ หนักแน่น มั่นคง
  จนเป็นฐานแห่งปัญญา"ตื่น"
  2.อรูปฌาน...สำเร็จโดย ยอมรับความรู้ ธรรมชาติ เหนือตนสี่ประการ
  -ความแปรเปลี่ยน สิ่งปรุงแต่งจักรวาล ไม่มีที่สิ้นสุด
  -ความรู้จักรวาล ไม่มีที่สิ้นสุด
  -จักรวาลแปรเปลี่ยนเพราะธรรมชาติตรงข้ามกัน สงเคราห์ สงคราม สันคติ สมดุลย์ต่อกัน
  -จักรวาล มีบทมีหน้าที่ให้ทุกสิ่ง แต่มนุษย์ก็ปรับเปลี่ยนได้
  เช่นมนุษย์เปลี่ยนภูมิ จิต ธรรม ปัญญา สู่ที่ดีกวา ประเสรีฐกว่าได้ ด้วยตนเองารมณ์ทุกข์ กิเลสได้ชั่วคราว ตราบที่ฌานยังทำงานอยู่(โลกียะฌาน)
  ฌานทั้งสอง หลุดพ้นอ
  3.โลกกุตตระฌาน
  หรือ ฝึกจนเกิด อาสวะญาน
  ความหนักแน่น ของ อารมณ์ และความคิด ที่พ้น เพลิงอารมณ์ทุกข์ และกิเลสโดยสิ้นเชิง โดยการเรียนรู้ใหม่
  ล้างเงื่อนไข ที่ปรุงจิตให้ทุกข์ ปรุงปัญญาให้มืดบอด
  -เจโตวิมุติ
  หลุดพ้นเพราะ มีอารมณ์ สงบ สงัด เบิกบานมั่นคง เยือกเย็น เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
  -ปัญญาวิมุติ หลุดพ้นเพราะปัญญา ตัดขาด สิ่งที่จะมาปรุงแต่งจิต
  เช่นเห็นไตรลักษ์ จนเกิด เบื่อหน่าย คลายกำหนัด ทำอาสวะสิ้น
  ....................................................
  http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=23&A=9041&Z=9145
  ................................................
  30กว่าปีแล้ว
  วันหนึ่งตอนเย็น วันศุกร์ เป็นวัน"พบอาจารย์พุทธทาส" ในสวนโมกข์
  โยมคนหนึ่งถามอาจารย์ ผมมีภาระกิจมาก ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบเข้าวัด
  อยากปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆมีไหม?
  -เธอหายใจเป็นไหม?
  -เป็นครับผม
  -ถอนหายใจ เป็นไหม?
  -เป็นครับ
  -ธรรมชาติสอนให้ดีแล้ว เธอไม่ใช้เอง
  อะไรที่ ไม่เข้าท่า ทั้งพอใจ ไม่พอใจ
  ที่เคยทำแล้ว ไม่เข้าท่า
  ทำแล้วเบื้องหน้า เป็นทุกข์ ก็ถอนหายใจทิ้ง...
  ..มีอะไรอีกครับ?
  ..มีแค่นี้แหละ ทำให้ได้ก็แล้วกัน
  เอามาฝึกถอนหายใจกัน
  ..สาธุ
  .........................................
  ใครชอบแบบยาวๆ มีความอร่อยทางปัญญาเป็นอาหารเสรีม

  home_anapanasati_buddhadhasa | smartdhamma