เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ชนะอารมณ์ทุกข์แบบ พุทธวิธี

2012-10-14 18:06
//-"จำเดิม เราก็บอกเรื่อง ทุกข์ และดับไม่เหลือแห่งทุกข์"(พุทธพจน์)
ในยุคนั้น มีปรัชญาชีวิต 62 ลัทธิ
กล่าวถึง
-จักรวาล
-ชีวิต
-อดีต
-อนาคต
แต่ทุกปรัชญา เอามา ดับทุกข์ อันเกิดจาก การชงอารมณ์ ของเราไม่ได้
การจะดับได้ พุทธเจ้าได้แยกแยะทุกข์ไว้สามส่วน
-สภาวะทุกข์...สภาพที่เปลี่ยนแปลงของจักรวาล เพราะ กฎไตรลักษ์บังคับอยู่
-เวทนาทุกข์..ตัวตนที่มี อวัยวะรับรู้ ย่อมรับรู้ สภาพทุกข์นั้นๆ
-อารมณ์ทุกข์ อยู่ที่แต่ละคน ปรุงจิตสำนึก
เอา ความคิด+อารมณ์+เจตนา+ความรู้ที่จำไว้
เป็นการเรียนรู้แบบ"ผูกเงื่อนไข" ดังนั้นอารมณ์ทุกข์แต่ละคน จึงไม่เท่ากัน
เพราะ อุปาทานในขันธุ์ห้า(ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีชีวิต สังเคราะห์อารมณ์ต่างกัน)
 อุปาทานในตัณหา(ใช้แรงขับชีวิต จากกฎป่า ต่างกัน)
วิธีที่จะจัดการ ให้อารมณ์ทุกข์ ลด และหมดอธิพล ก็ต้องฝึก"เรียนรู้แบบล้างเงื่อนไข"
-นึกถึงอดีต เอาความคิด เรียกอารมณ์ ขึ้นมา
หยุดคิด เอาสติติดตามลมหายใจ เฝ้าดูการ เกิด เจริญ เสื่อม ดับ ของอารมณ์นั้นๆ
ทำซ้ำๆ จนเฉยๆ ขำๆ ทำกับทุกอารมณ์ที่กวนใจอิๆ
........................
-ฝึกสติติดตามลมหายใจ
-ฝึกสติ ติดตามทุกอริยาบท
-ฝึกสติ สัมปชัญญา อยู่ใน กายกว้างศอก ยาววา มีสัญญา ใจครอง ให้มากที่สุด
-ฝึกสติ เปลี่ยน นิสัย
 เป็นสร้างสุขภาพ กาย จิต วิญญาณดีๆ
 และทำหน้าที่ ที่ให้โชคดี(มงคล) แก่ตนและ สังคม ระบบชีวาลัย
จะได้มีอารม์เย็นๆ มองเห็น ลีลา มายาจักรวาล ที่ให้ความรู้ อย่างอัศจรรย์
เป็นการตื่นของ "ผู้รู้" มารู้จัก "ตัวรู้" "ความรู้" และ"ธาตุรู้"
"เราก็คือ ธาตุรู้ ท่านก็เช่นกัน"
รู้จนไม่สร้างอารมณ์ทุกข์มาเสพนะครับ สาธุ

ชีวิตแท้ ต้องมีชีวา

แชร์ 1188 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2012-10-14 19:11
  การเรียนรู้พุทธศาสนา
  1.รู้จำ...อ่านตำรา ฟังอาจารย์ หมึ่นครั้ง ก็แค่รู้จำ
  2.รู้จริง..ฝึกสติ พลิกจิต เปลี่ยนอารมณ์ตนเองเป็น จากอกุศลสู่กุศล รวดเร็วดั่งสายฟ้า
  3.รู้แจ้ง..รู้วิชาทางโลกเป็นปราชญ์ ฉลาด จัดการจิตตน พ้นเพลิงทุกข์เพลิงกิเลส เป็นพุทธะ
  4.รู้แจง..รู้จำแนกแจกแจง คัดเลือก ธรรมที่เป็นกุศล วิมุติ มาปรุงแต่ง ชีวิตให้มีชีวา และแบ่งปัน
  5.รู้จบ สิ้น อาสวะ ชีวิตที่เหลือ คือกำไรชีวิตที่แท้จริง สาธุ
  เป็นอุดมคตินะ อิๆ