เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

อาหาร เรื่องกินเรื่องใหญ่

คำค้น:พุทธะ  อาหาร  อาสวะ  2012-10-17 18:23

//-อาหาร ในมิติของพุทธะธรรม หมายถึง"เครื่องค้ำจุนชีวิตให้คงอยู่"

1.อาหารที่เป็นวัตถุธาตุ

อันได้แก่ ปัจจัยสี่ เครื่องมือต่อความสามารถและอำนวยความสะดวก

2.อาหารคือ "สัมผัส" ให้ประสาทรับรู้ได้ส่งข้อมูลเข้ามา

จาก หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจระลึกถึง

เพื่อ อยู่รอด อยู่ร่วม ปรับตัว กับสิ่งบีบคั้นภายนอก

สร้างเป็นอารมณ์สุข

3.อาหารคือ เจตนา อุดมการณ์ชีวิต ที่ชอบเชื่อ ตั้งความหวังและไล่จับ

เพื่อได้มาซึ่ง"ความพึงใจ" "สมใจ สะใจ"

4.อาหารคือ ความรู้

รู้จน ไม่สร้างอารมณ์ทุกข์ไว้เสพ และปรับตัวอยู่กับ เวทนาทุกข์ สภาวะทุกข์

 ด้วยสติปัญญาที่ฝึกดีแล้ว

.................

อาหารที่เป็นปัจจัยสี่ เช่น

 อาหารที่กินเข้าไป เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาป้องกันรักษาโรค

ต่างเป็นธาตุ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตกินซาก ซากสัตว์ ซากพืช ซากจุลินทรีย์

แต่มีที่พัฒนา กิน ซากภาษีอากร ของคนในชาติ นับว่าเป็นนวัตกรรม พิเศษ อิๆ

.........................

//-มีผู้มาถามพุทธเจ้าว่า"ปฏิบัติธรรมไปทำไม?"

-การปฏิบัติธรรมของเรา...ไม่เป็นไปเพื่อ ปรับวาทะกับเจ้าลัทธิอื่น (ไม่ได้ไปโต้เถียงกัน)

-การปฏิบัติธรรมของเรา...ไม่ได้เป็นเพื่อชื่อเสียง

-การปฏิบัติธรรมของเรา....ไม่ได้เป็นไปเพื่อลาภสักการะ

-การปฏิบัติธรรมของเรา....ไม่ได้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของอาหาร

-การปฏิบัติธรรมของเรา.......ไม่ได้เป็นไปเพื่อ อานิสงส์ของสมาธิ

-การปฏิบัติธรรมของเรา.....ไม่ได้เป็นไปเพื่อ อานิสงส์ของปัญญา

-การปฏิบัติธรรมของเรา....เป็นไปเพื่อ หลุดพ้น จาก เพลิงทุกข์ เพลิงกิเลส ด้วยการทำอาสวะให้สิ้น

..........................

//-เราขอประกาศว่า

เราตรัสรู้โดยชอบ ด้วยตนเอง

อาสวะใด ที่มนุษย์ยึดอยู่ เราทำให้สิ้นแล้ว

ธรรมะนั้น เราเรียบเรียงไว้ดีแล้ว(ธรรมะที่ พัฒนามนุษย์เป็นอริยะบุคคล)

ธรรมะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรม และเปลี่ยนเป็นอริยะบุคคล มีอยู่

........................

//-อาสวะบางอย่าง พ้นได้...ด้วยการมีวิสัยทัศน์ เห็นด้วยปัญญา

-อาสวะบางอย่างต้อง"เว้น"...เช่นคนร้าย สัตว์ร้าย ความคิดชั่วร้าย ตัวอย่างชั่วร้าย

-อาสวะบางอย่างต้องอดทน...เมื่อถูกทดสอบ หรือไม่มีทางหลีก

..อดทนที่ฝึกฝน ยกระดับภูมิจิต ธรรม ปัญญา ให้ยิ่งฯ

-อาสวะบางอย่างต้อง พิจารณาก่อนนำมาใช้..เช่นปัจจัยสี่ ความรู้ที่นำเข้ามา

-อาสวะบางอย่าง ต้องตกผลึกความคิด เอาอดีตมาแยก เป็นขันธ์ พิจารณา แล้วทิ้งไป

-อาสวะบางอย่าง ต้องบวชสัญชาติญาณดิบ ไปทำสิ่งดีๆ ให้ ตน สังคม สิ่งแวดล้อม

-อาสวะบางอย่าง ต้อง"คิดให้เป็น (คิดแบบสิบมิติ)

-อาสวะบางอย่าง ต้อง"ไม่ประมาท" เช่นขบวนการปรุงแต่ง

ความคิด เจตนา บุคลิกภาพ ภายใน

จากอกุศล พลิกเป็นกุศล ด้วยสติรวดเร็วดุจสายฟ้า

.............................

//-ทุกคนมีธาตุแห่งพุทธะ (สัมมาสติ โพธิ์ปัญญารู้แจ้งในธรรมะ)อยู่ภายใน

แต่มีผู้รู้(วิธีปลุกให้ตื่น) กับไม่รู้(วิธีปลุกให้ตื่น)

.................

สาธุ ขอบคุณครับผม อิๆ

เปลี่ยนนิสัย วาสนา ชะตาชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วย สาธุ

ดอกบัว สัญญาลักษ์แห่งการเป็น ผู้รู้

แชร์ 1077 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2012-10-20 06:39
  สาเหตุการมีสุขภาพดีของเรา
  1.กาย วาจา ใจ ไร้พิษ(ไม่นำสารพิษ ความคิดชั่วร้ายมาเก็บไว้ รู้วิธีล้างขจัด และฝึกเสมอ)
  2.จิตพ้นวิปลาสสี่( ใช้ปรัชญาผิด ตั้งเป้าหมายชีวิตผิด ดำรงค์ชีวิตผิด จำ ย้ำคิดย้ำทำในสิ่งผิดๆ)
  3.ฉลาดในการ เขียน เลือก บทที่เป็น มงคล กุศล วิมุติ ให้ตนเองเล่น
  4.ทานอาหารครบหมวดหมู่
  -และโปรตีนให้พอ
  -คิดแบบสร้างสรร
  -มองโลกแบบเย็นๆขำๆ เรียนรู้สร้างทักษะดีๆ ตลอดชีวิต
  -ไม่ลืมกิจ"หายใจอย่างมีสติ ยาวๆไว้ ไม่หยุด"
  5.ฝึกสงบในที่สงัด สงัด(จากอุปธิ)ในท่ามกลางความเคลื่อนไหว
  สาธุ