เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ปฏิวัติ คลังอาหารโลก ปลอดสารพิษ ด้วย กล้วย

คำค้น:กล้วย  ปู่ลิง  2013-08-08 10:34
//-ภูมิปัญญา สยาม เวลาปลูกบ้าน จะมีการ"ยกเสาเอก"
จะมี กล้วย อ้อย มะพร้าว ผูกกับต้นเสา
และเอาไปปลูก ไว้ในบริเวณบ้าน
//-ทวดปู่ลิง ชอบกินผลไม้
ท่านจะเอาเมล็ดผลไม้ ไป ฝังไว้ข้างๆต้นกล้วย
พริก มะเขือ พืชกินได้ ท่านก็ปลูกให้"แม่ตานี" เลี้ยง
//-วันนี้ ปู่ลิงจะเอามาขยายผล
สามปี ในพื้นที่อนุรักษ์ เราจะปลูก กล้วย ตามด้วยทุกพืช
ให้เป็น"วนาเกษตร" มีพืช เจ็ดชั้น อาศัยร่วมกัน
-พืชเรือนสูง
-พืชกลาง
-พืชขนาดพุ่ม
-พืชคลุมดิน
-พืชมีหัวในดิน
-พืชเถา
-พื้ชรากอากาศ เช่นกล้วยไม้
................................

นกกินปลี น่ารัก มาช่วยผสมพันธุ์ให้กล้วย

แชร์ 1025 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2013-08-11 07:21
  "อาหารเป็นใหญ่ในโลก" พุทธพจน์
  อาหาร ในความหมายพุทธธรรมคือ"เครื่องค้ำจุนชีวิต"
  1.เครื่องค้ำจุน ที่เป็นวัตถุธาตุ
  ได้แก่ ปัจจัยสี่(อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาป้องกันรักษาโรค)
  เครื่องมือ ต่อความสามารถ และเครื่องอำนวยความสะดวก
  เป็นเครื่องค้ำจุนระดับชีวะ ที่ขาดไม่ได้
  น่าจะรวมทั้ง อากาศ น้ำ แสงแดด ด้วยนะ
  2.เครื่องค้ำจุน ที่ เป็นกุญแจไขความสุข ผัสสะ แล้ว ชอบ อบอุ่น เป็นสุข
  2.1-กามสุข
  - มี ศุภะ(เห็นวาสวยงาม)
  -อระดี(พึงใจ)
  -ตัณหา(อยาก)
  -ราคะ(คลุกเคล้า เกลือก กลั้ว ดุจภมร ชอบเกสรดอกไม้)
  2.2 ฌานสุข
  เกิดจากจิต ผูกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จน จิตแน่วแน่ หลั่งสาความสุขได้
  มี ตั้งแต่ วิตก(คิดกว้างๆ) วิจารณ์(คิดลึกลงในรายละเอียด)
  ปีติ สุข อุบกขา(สงบดูด้วยปัญญา)
  เอกจิต จิตเป็นหนึ่งเดียว กับธรรมชาติที่จดจ่ออยู่
  2.3วิมุติสุข
  สุขจาก พ้นอำนาจเพลิงอารมณ์ทุกข์
  เพลิงความอยาก ความติด ความพยาบาท ความอยากเบียดเบียน
  จึงไม่ทุกข์ ไม่สุข แต่เย็น กาย วาจา ใจ เช่นนั้นเอง
  3.อาหาร คือเป้าหมายความหวัง อุดมการณ์แห่งชีวิต
  เช่นเป้าหมาย ทางสังคม อยากมี
  -จุดยืน มีตัวตน อัตตาลักษณ์ของตนเอง
  -พื้นที่ ที่เป็นอาณาเขต อาณาจักร ที่ตนเคลื่อนไหวอย่างเสรี
  -ความสำเร็จ
  ...ได้เป็นเจ้าของ...มีความอุดมสมบูรณ์...มีความมั่นคง ในชีวิต
  -ได้รับการชื่นชม ยอมรับหน้าถือตา จากสังคม
  ความต้องการนี้ บางที ยอมสูญเสีย ตัวตน ผัสสะที่ชอบ
  เพื่อ สมใจ สะใจ ในสิ่งที่ตนต้องการ
  4.สิ่งค้ำจุน คือ"ความรู้"
  มนุษย์ต้องปรับตัว เพื่อ
  อยู่รอด- อยู่ร่วม
  แข่งขัน-แบ่งปัน
  ความโชคดี-และคลสภาพจิต เป็นมนุษย์ที่ดี
  ดังนั้นมนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
  -เรียนรู้จาก การอบรมสั่งสอน ตาม บุพการี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
  -เรียนรู้จากการตกผลึกความคิด จากประสบการณ์ตนเอง
  -เรียนรู้จาก การ ล้างเงื่อนไขชีวิต
  ที่จำมาผิด ตั้งทฤษฎีไม่ไม่เหมาะสม ตั้งจิต ตั้งเจตนาเป้าหมายชีวิตผิด
  เป็นการเรียนรู้สูงสุด เพราเป็นการปลดปล่อย ชีวาในชีวิต
  พ้นจาก เพลิงอารมณ์ทุกข์ ความอยาก ที่หลอเราว่าเป็นความจำเป็น
  จนเราต้องใช้ตนเอง เป็นวัวควาย แสวงหา เป้าหมายเทียม(กุญแจความสุข)
  แทนที่จะ จัดชีวิต แยกความต้องการ ออกจากความจะเป็น
  และใช้ชีวิต แบบ พอเหมาะ พอดี พอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
  ดังแนว พระราชดำหริ เศรษฐกิจพอเพียง
  แทนการ เป็นทาส บริโภคนิยม อำนาจนิยม ทุนนิยม ผลประโยชน์นิยม
  ชีวิตจึงต้อง โลภ อิจฉา บ้าอำนาจ ฉลาดทางเสื่อม
  เป็นทาสอารมณ์ร้าย อารมณ์ทุกข์ โดยสุขล่อให้หลง ในตนไม่สิ้นสุด
  .........................
  ดังนั้น การปฏิวัติอาหาร จึงไม่หมายถึง"ของกิน"
  แต่หมายถึง เครื่องค้ำจุนชีวิต ที่ดีกว่า มั่นคง มีประโยชน์ประหยัด
  -อาหารที่เป็นวัตถุธาตุ
  -อาหารที่เป็นผัสสะ
  -อาหารที่เป็นอุดมการณ์ชีวิต
  -อาหารทีเป็นความรู้
  รู้วิธีล้างเงื่อนไขความรู้ผิด
  รู้ยิ่งจนพ้น เพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลสในตน
  .........................
  //-เรารู้ว่า เราไม่เคยรู้มาก่อนว่า
  อารมณ์ทุกข์.................ต้องกำหนดรู้
  เหตุปรุงแต่อารมณ์ทุกข์ ....ต้อง ละทิ้งให้สิ้น
  ผลความเย็นของชีวาในชีวิต....เพราะพ้นเพลิงอารมณ์ทุกข์และกิเลส
  ต้องประสบด้วยตนเอง
  ทางฝึกฝน เพื่อพบความเย็นนั้น(มรรคแปด)...ต้องเจริญให้ยิ่ง
  //-เรารู้ว่า เรารู้ อริยะสัจจะ(ความจริงของผู้ชนะอุปสรรค พัฒนาชีวิตในตน
  คือเพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงจากกิเลส)ที่เกิดขึ้นในตน
  //-เรารู้ว่าเรารู้แจ้ง
  มีเจโตวิมุติ(จิตที่สงบ มั่นคงเบิกบาน ชนะอารมณ์ร้าย)
  มีปัญญาวิมุติ(มีสติปัญญา เข้าใจแจ้งในธรรมชาติตามจริง จนกุมความคิด สภาพจิต)
  ..........................
  -วัตถุธาตุ
  -ผัสสะ
  -อุดมการณ์
  -ความรู้จนพ้น เพลิงอารมณ์ทุกข์ความเศร้าหมองอยากเกินเหตุ
  คือการปฏิวัติ อาหารของโลก อย่างแท้จริง
  -ตนเอง....รู้จักพอดีพอเพียงพอควร เลิกสร้างอารมณ์ทุกข์ ไม่เป็นทาสความอยาก
  -สังคม มีสันติสุข สันติธรรม
  -สิ่งแวดล้อม มีสมดุลที่ดี