เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ปฏิบัติการ สมอง สามระบบ

คำค้น:สมอง  จิต  ปู่ลิง  2013-08-08 20:14
//-นอกจากระบบ อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ และระบบที่สั่งการโดยจิต สมองจะมีระบบอื่นอีกไหม?
1.ระบบสติ สัมปชัญญะ
เวลาเราตื่น ชีวิตทำงาน พลังงานจะถูกแบ่งเป็นสี่ส่วน
-เป็นพลังชีวิต
-รักษาอุณหภูมิแกนกลางร่างกาย คงที่ประมาณ37 องศา มากกว่าต้องระบายออก
-ไปหมุนเวียน เอาพลังงานสำรอง เช่นไขมัน กลับมาใช้ โดยขบวนการของกรดแลคติค
-ไปเปลี่ยนแปลง เซลล์ประสาท เป็น"ความจำ"
2.ระบบ เมื่อเราหลับตา ไม่มีแสงมากวน
สมองจะหลั่งเฮอร์โมน เมลาโทนีน
ระบบ ปฏิบัติการตรวจสอบประเมินผล สั่งซ่อม ทำลายร่ายกายจะทำงาน
โดยเอาความทรงจำตอนตื่น ย้อนหลังอย่างน้อย เจ็ดวัน มาพิจรณา
หาก เรา ออกกำลังมาก ร่างกายจะสั่งซ่อมสร้างร่างกาย แข็งแรงขึ้น
หากเราไม่ได้ออกกำลังกาย ร่างกายก็สั่งสลายกล้ามเนื้อ มวลกระดูก
ทางจิต ถ้าราคิดดี อารมณ์ดี ร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีด้วย
3.ระบบ ล้างจิต เกิดจิตใหม่ ที่มี สติปัญญากุมสภาพจิต ให้เคารพธรรมชาติ ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติ
ก็จะเกิด วิสัยทัศน์ นิสัย ใหม่ อาจเปลี่ยแปลงถึงระดับ ดีเอ็นเอ หรือ แผนผังพันธุกรรมที่เดียว
"อาสวะใดที่ทำให้เกิดในอบาย มนุษย์ เทวะ พรหม เราละสิ้นแล้ว
การเกิดใหม่ไม่มีสำหรับเรา เราจึงขนานนามว่า"พุทธะ"
ซึ่งอ.พุทธทาสแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้อยู่เหนือโลกย์
.........................
//-ใครเบื่อการทำงานของระบบ ทั้งสอง ลองฝึกพัฒนา เปิดระบบที่สาม
เรี่มต้นจาก ฝึกสติติดตามลมหายใจ สงบในที่สงัด
ปลอดอดีตไหลออกมา และหยุดคิด.....แยกความคิดจาก.....อารมณ์
เอาลมหายใจล้างอารมณ์ ให้เหลือ ปิติ สุข อุเบกขา จิตมีสมาธิเป็นหนึ่ง
และฝึกให้สติปัญญา กุมสภาพจิต คิดในทางที่ เห็นธรรมชาติตามจริงประจำ
-เจโตวิมุติ คือ จิตควบคุมอารมณ์ให้ สงบเย็นมั่นคงได้
-ปัญญาวิมุติ คือ สติปัญญากุมสภาพความคิดได้ ให้เคารพ ธรรมชาติตามจริง
คือ กฎธรรมชาติ วิวัฒนาการธรรมชาติ เหตุปัจจัยปรุงแต่งต่อเนืองของธรรมชาติ
เห็นอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา เสมอ....เห็นวัฒนธรรม สร้าง....จิตมนุษย์ จิตตน พร้อมๆกัน
และล้างให้ หมดอาลัย คลายกำหนัด ตัดวัฎฏะ ทำอาสวะสิ้น
สาธุ

ปริศนา มีอยู่ในทุกธรรมชาติ

แชร์ 1425 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น