เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ทิฎฐิวิปลาสสี่ ผลประโยชน์ ทุน อำนาจ บริโภค

2013-08-09 05:21
//-ความวิปลาส หรือความคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริงสี่
-จำมาผิด สัญญาวิปลาส
-ใช้ทฤษฎีผิด ทิฎฐิวิปลาส
-ตั้งจิต เจตนาไว้ผิด จิตวิปลาส
-ตั้งจุดมุ่งหมาย ในชีวิตผิด คติวิปลาส
//-ปัจจุบัน เรากำลังถูกครอบงำด้วย ทิฎฐิวิปลาส ใหม่
-ผลประโยชน์นิยม
-ทุนนิยม
-อำนาจนิยม
-บริโภคนิยม
//-ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ เชื่อกันว่า เมื่อ
ทุน เทคโน ตลาด ผู้คน วัฒนธรรม ไหลไปมาเสรี โลกจะเป็นสวรรค์บนดิน
..............................................
//-โลกตะวันตก สุขจากการแข่งขัน อยู่รอด
-โลกตะวันออก สุขจากการแบ่งปัน อยู่ร่วม
เมื่อชวนกันแข่งขัน ในระบบ วิปลาสสี่ ผู้ได้เปรียบคือ"ผู้เป็นเจ้าของทั้งสี่นั้น"
และต้องรู้ว่า ผลประโยชน์ ทุน อำนาจ บริโภค.......ศีลธรรมไม่เกี่ยว
กฎ กติกาตั้งขึ้น เพื่อ คนที่มีทรัพยากร อยู่แล้ว ได้เปรียบอย่างถูกกติกา
เป็นการที่"ให้กบใหญ่ กินกบเล็ก อย่างถูก กฎใหม่"
........................................
//-ลัทธิผลประโยชน์นิยม 
เรี่มเฟื่องฟู หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกือบ70ปีก่อน
"เมื่อไม่รู้ว่าความดีคืออะไร ให้ถือเอาว่า การแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะหน้า ดีที่สุดสำหรับชีวิต"
ได้แยกเป็นสองทางการปฏิบัติ
-แสวงหา โดยปัจจเจกชน ทุกคนมีสิทธิ์ แข่งขันกันแสวงหา โดยไม่ไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น..ต่อมาเป็นระบบเสรีธิปไตย
-แสวงหาโดยการ ร่วมแสวงหาในสังคมที่มีกฎกติกาเดียวกัน...ต่อมากลายเป็นสังคมนิยม คอมมิวนิสต์
//-ลัทธิทุนนิยม
มาแทนลัทธิ อาณานิคม โดยให้ทุน ทำหน้าที่ขับเคลื่อน สร้างผลกำไรให้
และมีระบบการผลิต แบบอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือ
//-ลัทธิอำนาจนิยม
พัฒนาตามกาลคือ
-ยุคจอมเทพ ทุกอย่างเทพเทวาลิขิต ให้คุณให้โทษ
-ยุคจอมศาสดา คำสั่งสอนศาสดา คืออำนาจสูงสุด
-ยุคจอมทัพ ผู้พิชิต เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
-ยุคจอมขมังเวทย์ ผู้มีความรู้ เทคโนโลยี มีอำนาจสูงสุด
-ยุคจอมนารี ผู้หญิงเป็นใหญ่
ต่อไปจะเข้าสู่ยุค...."การเติบโตแบบคู่ขนาน"
คือความคิด ลัทธิ ตรงข้ามสุดขั้ว จะประนีประนอม ยอมรับ อาสัยพึ่งพา ดีด้วยกัน
//-ลัทธิ บริโภคนิยม
เป็นการส่งเสรีม สามลัทธิ เบื้องต้น ของ เจ้าของปัจจัยเหล่านั้น
โดยเร่งให้มีการ"บริโภคเกินตัว เกินจำเป็น"
โดยใช้ จิตวิทยาการตลาด การข่นส่ง การให้กู้หนี้ยืมสินมาบริโภค เป็นตัวเร่ง
...........................................
มนุษย์ มีความโลภ อิจฉา บ้าอำนาจ เราจึงมีสมองใหญ่ และพัฒนา กว่า สัตว์ทั้งหลาย
ต่อมา เรารู้จักว่า
กิน นอน ขับถ่าย สืบพันธุ์ กลัวภัย เรากับสัตว์ไม่ต่างกัน
ต่างกันที่ เรามี"มนุษย์ธรรม" คือรู้ว่า
-มีคุณธรรม
-จริยธรรม
-วัฒนธรรม
-ปรมัตถ์ธรรม
-อริยะธรรม
ทำให้เรา ต่างกับสัตว์
..............................
ลัทธิ ทั้ง ผลประโยชน์ ทุน อำนาจ บริโภค
ถ้าเรามีศีลกำกับ เราก็จะมี จิตเป็นเทวดา
คือ หรรษา ภาคภูมิ สมใจ สะใจ
ถ้าเราไม่มีศีลกำกับ เราก็จะพัฒนาถอยหลัง เป็นเปรต คือ
-ยถาเปรต โลภเพราขาดแคลน ปัจจัยดำรงชีพ
-วิมารกาเปรต เปรตอยู่ในวิมาน ไม่รู้จักพอ
-ฤทธิเปรต ใช้อำนาจ วาสนา บารมี ไปในทางโลภ อิจฉา บ้าอำนาจมากขึ้น
และอาจถอยหลังตกต่ำเป็น
-เดียรัจฉาน......ใช้อารมณ์รุนแรง เหนือสติปัญญา
-อสุรกาย..........เป็นพวกแอบบจิต ประทุษร้าย ผู้อ่อนแอกว่า
-สัตว์นรก..........เป็นทาสอารมณ์ทุกข์ หดหู่ ลังเล โศก ย้ำคิด ย้ำทำ ย้ำแค้น
........................
มนุษย์ เป็นผู้บิโภค
-บริโภคปัจจัยสี่ เครื่ออำนวยความสะดวก ต่อความสามรถ
-บริโภค ผัสสะที่อบอุ่น สุข ชอบ
-บริโภค ศรัทธา ความหวัง ต้องการความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในสังคม
-บริโภค ความรู้ รู้วิชชาการข้างนอกเป็นนักปราชญ์ ฉลาด รู้จิต พลิจิตตน สู่ทางกุศล สงบเย็นคือพุทธะ
ปัจจุบัน มนุษย์ เป็นผู้บริโภคพลังงาน มากกกว่าชีวิตอื่นๆ
ศรัทธา ความหวัง ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ พลังงาน....เป็นอาวุธ ล่อให้เรา เป็นทาสการบริโภค
.........................
วิธีเอาตัวรอดจากคมเขี้ยว ลิทธิทั้งสี่คือ หลักทางสว่างของพุทธเจ้า ยังไม่ล้าสมัย
1.ตัดทางไม่ไปสู่อบาย
ทำความฉลาดทางดีทั้งหลายให้ปรากฎ
ชำระจิต ให้ สงบ สะอาด สว่าง เย็น ไม่ละลด
ทั้งหมดคือ คำสอน พระศาสดา
2.ความอดทน ฝึกฝนตน พ้นเพลิงอารมณ์ทุกข์ และกิเลส เป็น ยอดตะบะ
พุทธะ ผู้ใช้สติปัญญาเคารพธรรมชาติ มีนิพพาน(ไม่ทุกข์ ไม่สุข แต่เย็น ไม่มีเพลิงอารมณ์ทุกข์ กิเลสเผาแล้ว) เป็นที่หมาย
บรรพชิต(นักบวช) คือผู้หมดเจตนา ทำร้ายทำลายใคร(ทำลายชีวิต ทรัพย์ กาม ปัญญา)
สมณะทั้งหลาย มีสติ ปัญญาเพื่อ มุ่งหมายสันติธรรม
3.การไม่กล่าวร้าย การไม่ประทุษร้าย
การ มีสติสังวรในทางชีวิตที่สว่าง
การ สำรวมไม่เป็นทาส การบริโภค
การ ฝึกสงในที่สงัด สงัดจากกิเลสท่ามกลาง การเคลื่อนไหว
การพัฒนา ภูมิจิต ภูมิธรรม ภูมิปัญญาให้ยิ่ง เป็นที่สุดของชีวาในชีวิต
..................................................
ระวัง คนที่มี ผลประโยชน์ ทุน อำนาจ จากการบริโภค ได้เปรียบ ได้ประโยชน์จากเรา
อย่าให้ใคร"ยืมสมองเราไปใช้ ให้เป็นทาส"นะครับ
สาธุ
..........................................
คนที่น่าสงสารในโลกคือ
-คนที่ไม่รู้
-รู้แต่คิดไม่เป็น
-พบคนมีความรู้มีคุณธรรมมาบอก ก็ไม่ฉุกใจคิด เปลี่ยนวิสัยทํศน์ พฤติกรรม
-คนที่อัตตาใหญ่ จนไม่มีใครกล้าบอก หรือ หยิ่งเกิดกว่าจะฟังใคร
-คนที่ใกล้หมดลม หมดโอกาสเปลี่ยนแปลงตนเอง
...............................อย่าเป็นลูกนกในกำมือใคร

แชร์ 928 ดู | 2 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2013-08-10 06:10
  ใช้ google+ ส่งมาที่บัวขาวติดกันเป็นพรืด
  ปกติ จะไม่ตั้งกระทู้เอง แต่ไปช่วยดูแลคนติดยา
  เห็นใจว่า เขาไม่ใช่คนชั่ว แต่คิดไม่เป็น
  และเป็นเหยื่อวิปลาสสี่
  ใคร
  -กินอิ่ม
  -นอนอุ่น
  -ทุนมี หนี้หมด
  คือโชคดีที่สุดครับผม
 • puling222
  puling222 2013-08-19 18:59
  ความต้องการ ทางสังคมมนุษย์
  -ต้องการจุดยืนในสังคม
  -ต้องการพื้นที่ อิสระเสรี
  -ต้องการ ความสำเร็จ
  -ต้องการชื่นชมตนเอง และให้ผู้อื่นมาชื่นชม
  ......................
  //-ความสำเร็จที่ต้องการ
  1.ต้องการเป็นเจ้าของ
  2.ต้องการความมั่งคั่ง
  3.ต้องการความมั่นคง
  4.ต้องการความภาคภูมิใจ จากการชื่นชมตน และตนชื่นชมผู้อื่น
  ......................
  แต่สำหรับ คนที่อยู่เหนือระดับนี้
  -เป็นเจ้าของแค่ลมหายใจ
  -มั่งคั่ง ทางสติปัญญาความรู้แจ้ง
  -มั่นคงทางอารมณ์ฌาน มั่นคงในความคิดเคารพกฏธรรมชาติ
  -สุขจากการชื่นชมผู้อื่น