เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ชีวิตที่มีชีวา

คำค้น:ปู่ลิง  2013-09-12 23:58
ธรรมชาติ ที่เป็น
-กฎธรรมชาติ
-วิวัฒนาการของธรรมชาติ
-วัฒนธรรมมนุษย์
เป็น กฎเหตุ ปัจจัย ปรุงแต่งให้ชีวิตเราดำรงค์อยู่
........................
วัฒนธรรม ของมนุษย์ จะสร้างกรอบชีวิต ให้เรา"พอใจ"ในมูลค่ากับ
1.การเป็นเจ้าของ
2.ความมั่งคั่ง
3.ความมั่นคง
4.การชื่นชม ความสำเร็จของตนและผู้อื่น
..........................
แต่แท้จริงแล้ว ชีวิตดำรงค์อยู่ได้ ด้วยความ"พึงใจ"ในคุณค่า
1.ปัจจัยที่เป็นวัตถุ
ได้แก่ปัจจัยสี่ เครื่องอำนวยความสะดวก ต่อความสามารถ
2.ผัสสะ จากประสาทรับรู้ ที่อบอุ่น เป็นมิตร
3.อุดมการณ์แห่งชีวิต
4.ความรู้ ความตื่นของสติปัญญา
...........................
ความพอใจ ความพึงใจ จบลงที่"ความภาคภูมิใจ ในความดีของตน และความฉลาด 
ในการเชื่อมต่อประสบการณ์ ของตน ต่อ ธรรมชาติอื่นๆ
อาจเข้าใจยาก ดังนั้นพุทธเจ้า จึงสอนวิธีชนะอุปสรรค์การพัฒนาชีวาในชีวิต
ด้วยการ เอาชนะ เพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส
ด้วยการ
-กำหนดรู้ยาม ที่มันเกิด
-ดับเหตุ คืออุปาทานในความอยาก และหลงตน
-พบความเย็นที่อยู่เหนือ ของคู่เช่น ทุกข์ สุข ดี ชั่ว ชอบ ชัง ด้วยตนเอง
-เจริญ พัฒนาภูมิจิต ภูมิธรรม ภูมิปัญญา เกิดอธิจิตด้วยการ ฝึกฝนตาม มรรคมีองค์แปด
...........................
ใครทำได้ ชีวิตก็จะพบประสบการณ์ ตื่นของชีวาในชีวิต
และความรู้จากการเชื่อมต่อกับ"ความรู้ของธรรมชาติ"
ชีวิตจึงพัฒนาจาก"ตัวรู้" เป็น"ผู้รู้" และกลับไปสู่"ธาตุรู้"
.......................
เราก็คือธรรมชาติ ท่านก็เช่นกัน
.....................
สาธุ

ความฉลาดเกิดจาก การเชื่อมต่อ สื่อสาร กับธรรมชาติ

แชร์ 5802 ดู | 2 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2013-09-13 00:05
  ชีวิตต้องการความสำเร็จในสังคมคือ
  -ต้องการจุดยืน
  -ต้องการพื้นที่การใช้ชีวิต
  -ต้องการความสำเร็จ
  -ต้องการชื่นชม สื่อสาร ระหว่างตนและผู้อื่น
  ....................
  ใครขาด อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะดิ้นรนหาทางออก
  จึงเกิดเป็นพฤติกรรมต่างๆ บุคลิกภาพต่างๆ ของคนในสังคม
 • puling222
  puling222 2013-09-13 20:05
  ชีวิตที่พ้นจาก ความติด พยาบาท เบียดเบียน เป็นสุขในโลก