เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ศาสนา ปรัชญา ปู่ลิง

คำค้น:ศาสนา  ปรัชญา  ปู่ลิง  2013-10-12 20:17
เราตายแล้วตั้งแต่เกิด
แต่มายา ลีลา ธรรมชาติ ปกปิดไว้
-เกิด.................ปกปิดแก่
แก่....................ปกปิดเจ็บ
เจ็บ...................ปกปิดตายฯ
..........................
แต่ถ้าใครให้ กิเลส ตัณหา อุปาทานตาย ก่อนกายเราตาย
ชีวิตที่เหลือคือกำไรชีวิตที่แท้จริง(พุทธทาส)

ดอกบานชื่น

แชร์ 2245 ดู | 2 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2013-10-12 20:33
  เมื่อพระพุทธองค์ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
  และจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  ในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวกผู้สำเร็จพระอรหันต์ จำนวน 60 รูป
  เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว พระบรมศาสดาได้ส่งพระสาวกทั้ง 60 รูปนั้น
  ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถิ่นต่าง ๆ
  ส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

  ในระหว่างทาง เสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนภายใต้ร่มไม้ริมทางในไร่ฝ้าย
  ขณะนั้นมีพระราชกุมาร 30 พระองค์ ผู้ได้นามว่า “ภัททวัคคีย์”
  ได้พาภรรยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในราชอุทยาน
  ราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรรยา จึงพาหญิงโสเภณีไปเป็นคู่เที่ยว
  เมื่อพวกราชกุมารกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้น
  หญิงโสเภณีได้ขโมยของมีค่าหนีไป
  พวกราชกุมารออกติดตามมา ได้พบพระผู้มีพระภาคที่ไร่ฝ้าย
  จึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลถามว่า
  “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทานี้บ้างหรือไม่ พระเจ้าข้า ?"
  “พวกท่านเห็นว่า การแสวงหาหญิงกับการแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนสิ่งไหนจะดีกว่ากัน ?"
  “แสวงหาสิ่งประเสริฐในตนดีกว่า พระเจ้าข้า”
  “ถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงนั่งลง ตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟัง”
  พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟัง
  จนทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่ชั้นพระโสดาบัน
  ถึงชั้นพระสกทาคามี และพระอนาคามีทุกพระองค์
  จากนั้น พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้แล้ว
  ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนา
  จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
  .......................
  อะไรคือสิ่งประเสรีฐในตน
  คือ ชีวิต ที่มีชีวา เพราะ พ้น อำนาจ เพลิงทุกข์ เพลิงกิเลส
  ด้วยการล้างขยะปรุงแต่งจิต ให้หมดสิ้น นั่นเอง สาธุ
 • puling222
  puling222 2013-10-29 07:17
  //-เจตนา คือกรรม
  1.เจตนา+กิเลส..อกุศลกรรม...วิบาก..วิบัติ..ทุคติ
  2.เจตนา+โพธิ..กุศลกรรม..มงคล..วาสนา...สุคติ
  3.เจตนา+อริยะมรรค..พ้นอาสวะ..อริยะ..พุทธะ..พ้นเพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส..นิพพาน
  ..............
  เลือกอย่างใด ได้อย่างนั้น สาธุ

  What did you do to affect your life.