เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

โลกที่เราต้องปรับตัว

คำค้น:ปรัชญา  ปู่ลิง  2013-10-19 11:40
//- สิ่งที่ เราต้องอยู่ด้วยคือ
-ธรรมชาติทั้งหมด
-กฎธรรมชาติ
-วิวัฒนาการธรรมชาติ
-วัฒนธรรมมนุษย์
-พัฒนาการมนุษย์ สู่ยุค คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
........................
โลก ได้ผ่านยุคสมัย
-จอมเทพ......พระเจ้าอยู่เบื้องหลัง ปรากฏการณ์
-จอมศาสดา...คำสั่งสอนศาสดา ปวงปราชญ์ นำทางชีวิต
-จอมทัพ........ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือผู้มีอำนาจ ไพร่พล
-จอมขมังเวทย์.....นักวิทยาศาสตร์ นักสร้างระบบ นักการเมือง คือผู้ นำการเปลี่ยนแปลง สังคม พฤติกรรม มนุษย์
-จอมนารี.............ผู้ชายเป็นนักล่า ผู้หญิงเป็นนักเก็บเกี่ยว เราเป็นนักฉกฉวยผลประโยชน์ ยุคความคิดแบบผู้หญิงครองโลก
...........................
ทั้งหมด คือ ศรัทธา เรา ผ่านจากยุค ภักดี..สู่ยุคผลประโยชน์....
โลก จะขับเคลื่อนต่อไปด้วยแนวคิด
-โลก เป็นสีเขียว
-โลกอาศัยไฮเทคโนฯ
-โลก กฎเหล็ก อำนาจ จะเป็นการเจรจาแบ่งปันกัน แบบมิตร
....................
โลกอนาคต ผู้ที่ จะอยู่รอด อยู่ร่วม
ในโลกแข่งขัน แบ่งปัน
คือผู้ ล้างขยะปรุงแต่งจิต
จนพ้น
อารมณ์ร้าย อารมณ์ร่วม ความคิดชั่วร้าย
และมีระบบ บริหารจัดการชีวิต อย่างมีศักยภาพ
..............
จากยุค ศรัทธาใน ภักดี ผลประโยชน์ มาสู่ ยุค......" การเติบโตแบบคู่ขนาน"
ระหว่างจิตนิยม กับวัตถุนิยม
................

ชีวิตที่ต้องอยู่ร่วม อยู่รอด ร่วมกัน

แชร์ 1593 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น