เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

อิ่มห้า มั่นคงสี่ อุดมคติวันนี้

คำค้น:ปรัชญา  ตน  สังคม  ปู่ลิง  2013-11-05 06:39
//-มนุษย์เท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ แต่ไม่เท่าเทียมในความสามารถและโอกาส
ทำอย่างไรให้ สามโลก พบประโยชน์ สุข ดีด้วยกัน
//-มีสามโลก ที่ควรได้รับประโยชน์ ความสุข ดีด้วยกันอย่างยั่งยืน
1.-สังขารโลก.....ที่ประกอบเป็นชีวิตของเราแต่ละคน
ต้องประสบสภาวะทุกข์ เวทนาทุกข์ สิ่งที่เราทำได้จริงคือ
ฝึก เลิกชงอารมณ์ทุกข์ ความคิดสกปรก กระวนกระวาย เศร้า ซ้ำเติมชีวาในชีวิต
ปลดปล่อยชีวาในชีวิต ให้พบเสรีภาพ จาก บ่วงทุกบ่วง
"ไม่เป็นภัย.....................ภาระแก่สังคม
พัฒนาศักยภาพตน..........จนพึ่งตนได้
เอื้ออาทร ตน ท่าน...........ให้งดงามตามกันไป
ใครทำหน้าที่นี้แล้วไซร์.....แม่นแล้ว ยอดคนฯ
2.-สัตว์โลก...คือสังคม ชีวิตรอบข้าง
มาทำหน้าที่ที่เป็นมงคลชีวิต ให้แก่กัน
"เบื้องบน...........มีสุขจากการให้
เบื้องล่าง...........มีสุขจากพัฒนา
ผู้รู้....................มีสุขให้แสงสติปัญญา
ทุกชีวิต.............มีสุขจากเมตตา อภัย มั่นใจโลกยังมีมนุษย์ธรรมฯ
3.-โอกาสโลก.......โลกอันว่าลอยอยู่ในอวากาศ
เป็นระบบเอื้อชีวิตให้วิวัฒนาการที่เปราะบาง
วิวัฒน์จนเรารู้สึกว่า"ตูมีอยู่"
"ธรรมชาติ.....................บ่แม่นแท้ ของใคร
ดิน น้ำ ลมไฟ กรรม.........ธรรมร่วมสร้าง
บ่เข้าใจ บ่พึง..................ทำลายล้าง
ทั้งบ่ควรแอบบอ้าง...........เป็นตน ของตนเอยฯ
.........................................
ดังนั้นชีวิตในอุดมคติ คือ สามโลก อิ่มห้า มั่นคงสี่
อิ่มห้าคือ
1.-อิ่มท้อง
2.-อิ่มใจ
3.-อิ่มความฉลาดทางปัญญา
4.-อิ่มมิตรภาพ
5.-อิ่มมโนธรรม
...............
มั่นคงสี่คือ
1.สุขภาพดี
2.เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว
3.ชุมชนมีวัฒนธรรมน่ารัก
4.รักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
.............
คิดได้ มีช่องว่างเวลา ที่ทำได้ สาธุ

นกยางบินกลับที่นอน

แชร์ 2585 ดู | 3 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2013-11-11 02:34
  //-ความสุขกาย
  อยู่ที่ มีสุขภาพ อนามัย บริหารร่างกาย ให้กายแข็งแรง สมดุลย์สมส่วน  ที่ดีสมวัย
  //-สุขภาพจิต
  ฝึกสัมมาสติ โพธิจิต เคารพธรรมชาติ กุมสภาพจิต
  ฝึกให้เคารพ กฎ กติกามารยาทธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันดีงานของมนุษย์
  //-สุขภาพวิญญาณ
  หรือความรู้ยิ่ง
  รู้จนเลิกสร้างเพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส เผาชีวิตที่มีชีวาในตน
  รู้จน เคารพ เป็นมิตรกับ ทุกมิติธาตุ ธรรม
  หรือ รู้สร้าง สัมมาสติ โพธิปัญญา กุมสภาพจิต เป็นแสงสว่าง นำทางจิต.. เป็นพุทธะ
  รู้จักวิชาการ เป็นแสงส่องโลก... เป็นปราชญ์
  ใครทำได้อย่างนี้ จึงมี"สุขภาพดี คือลาภอันประเสรีฐ
  "สุขภาพ กาย จิต วิญญาณ สมดุลย์แห่ง คุณภาพชีวาในชีวิต เราต้องฝึกทำเอง"
  สาธุ
 • puling222
  puling222 2013-11-11 02:55
  "สุขภาพ(กาย จิต วิญญาณ)ดี..........คือลาภอันประเสรีฐ
  อิ่มใจ(ในกุศล วิมุติ) ทุกขณะจิต........คือยอดทรัพย์
  มีมิตร อุปการะกัน........................เป็นยิ่งกว่าญาติ
  ฉลาด พาจิตพ้น เพลิงอารมณ์ทุกข์....เพลิงกิเลส อิสระ เย็นมั่นคง...คือ ยอดธรรมฯ
  ........................
  อาโรคฺยปรมา ลาภา   
          สนฺตุฏฺฐิปรมํ ธนํ
                                  
  วิสฺสาสปรมา ญาติ           
  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.
                                  
  ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรค เป็นอย่างยิ่ง,
                                  
  ทรัพย์มีความสันโดษ เป็นอย่างยิ่ง,
                                  
  ญาติมีความคุ้นเคย เป็นอย่างยิ่ง,
                                  
  พระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง.
  ......................
  สันโดษ คือความอิ่มใจสี่ประการทุกขณะจิต
  ยถาสันโดษ พละสันโดษ สารุปสันโดษ สทารสันโดษ(สาธาณะ สันโดษ)
  สันโดษ คือความอิ่มใจทุกขณะจิต
  -เมื่อได้รับลาภผล ที่ธรรมชาติหรือบุพการี เมตตาให้......ไม่เรียกร้องเกินเหตุ
  -เมื่อทำงาน ให้ทำงานเต็มกำลังศักยภาพ...................ที่ตนมีอยู่
  -เมื่อมีครอบครัว บริวาร ให้ดูแล ให้ความเป็นธรรม..........ไม่ไปโลภ
  เอาสมบัติสาธาณะ และของผู้อื่น มาเป็นของตน
  -เมื่อ มีสิทธิ อำนาจ โอกาส..................................ต้องรู้จัก พอ ประมาณ พอดี พอเพียง ที่เหลือให้ สุขจากการแบ่งปัน ให้ สังคม โลก
  สรุปโดยย่อ คือ อิ่มใจในกุศล วิมุติ ทุกขณะจิต...
  เป็นยอดแห่งทรัพย์(เครื่องมือทำให้ปลื้มใจ)
  สาธุ ในธรรมที่พระตถาคต(ผู้ชี้ให้เห็นความเป็นธรรมดา ของโลก และธรรมชาติ)
  ตรัสไว้ดีแล้ว
 • puling222
  puling222 2013-11-20 04:45
  //-สิ่งที่ควรเคารพ
  ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ วิวัฒนาการธรรมชาติ พัฒนาการธรรมชาติ วัฒนธรรมมนุษย์
  และ เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย แสงสติปัญญา หรือพุทธะเจ้า
  สรุป
  1.เคารพ กฎเหตุปัจจัยปรุงแต่ง..
  2.และกฎกติกามารยาทของมนุษย์
  3.เท่าๆกับ ความสุขในการ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่ดี ละอหังการ ในตน
  4.บุพการี ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมโลก
  สาธุ