เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

กรรม ในพุทธธรรม

คำค้น:พุทธะ  กรรม  ปู่ลิง  2013-11-21 05:33
//-พุทธเจ้า เป็น"กรรมวาที"...คือเป็นผู้ชี้ให้เห็นกฎเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
เป็นกรรม เป็นผู้กำหนดชีวิต...กรรมที่พระองค์ชี้..เป็น"กรรมปัจจุบัน"..ที่เห็นโดยปัญญา..
1.กรรมที่บุพการี ทำให้ มีผลต่อเรา..
2.กรรมพันธุ์ มีผลต่อเรา
3.กรรมจากสิ่งแวดล้อม มีผลต่อเรา
4.กรรมอันเกิดจากเจตนา คิด พูด ทำ มีผลต่อเรา
.............
ยุคพุทธกาล มีการสอน
1.เรื่องกรรมเก่า
2.เรื่องผู้มีฤทธิ์บันดาล
3.เรื่องความบังเอิญ
4.เรื่องของธาตุ
เป็นผู้กำหนดชีวิต
............
การพิจรณา และจัดกรรมปัจจุบัน โดยเฉพาะ เจตนาของเรา
สำคัญ ใกล้ตัว..กล่าวโดย่อ เจตนานั่นคือกรรม
-กรรมที่ประกอบด้วยกุศลเจตนา...นำไปสู่สุคติ
-กรรมที่ประกอบด้วย อกุศล.....นำไปสู่ทุคติ
-กรรมที่เจริญด้วย นิปปปัญจธรรม.นำไปสู่ วิมุติธรรม
สาธุ
..............
นิปปปัญจธรรม....คือธรรมอันไม่เนินช้าต่อการ พ้นเพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส 
ได้แก่การฝึกฝนตามโพธิปักขิยะธรรม37ประการ)
ปปัญจธรรม.......คือธรรมที่ เนินช้า ในการ พ้นฯ
ได้แก่ ตัณหา ทิฐิ มานะ
................

เสรีภาพ ด้วยสองปีก หนึ่งหาง และวิถีชีวิตที่เลือกเอง สาธุ

แชร์ 1805 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น