เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

จีน ลานนา อนาคต?

2013-12-12 07:41

//-เชียงราย แอ่งเชียงแสน เป็นยุทธ์ภูมิสำคัญ
ที่มหาอำนาจใหญ่ คือจีน มีแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนตามหลัก"สี่ทันสมัย"
เราควรทำความเข้าใจ"จีน" ที่100ปีจากนี้ เป็น อาณาจักรแห่งความมั่งคั่ง
มีผู้วิเคราะห์ว่า
-100ปีที่ผ่านมา ความมั่งคั่งอยู่ที่อเมริกา
-200ปีที่ผ่านมา ความมั่งคั่งอยู่ที่ยุโรป
ทำไม100ปีจึงมาอยู่ที่จีนและเอเชีย
เพราะ การรวมแนวคิด"เศรษฐกิจแบบการตลาดพันธมิตร อุดมคติเพื่อสังคม"
มาแทนที่ ลัทธิเสรีนิยม และสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์
เป็นการรวมเอาแนวคิด สุดขั้ว มาใช้ประโยชน์อย่างอัศจรรย์
ดุจรางรถไฟ ขนาน แต่ให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่
//-จีนผ่านยุคปฏิวัติล้างบาง ล้างบ้าน
เพื่อให้ถึงสังคมอุดมคติ สวรรค์บนดิน ยูโทเปีย
โดยใช้ทฤษฎีว่า ถ้าขจัดอุปสรรค์การพัฒนา คือ สังคมสี่ โลกจะเป็นสรรค์สำหรับ ชาวนา กรรมชีพ
สังคมที่เป็นอุปสรรค์คือ พระ นายทุน ขุนศึก ศักดินา
30ปีหลังการปฏิวัติ คนจีนตายไปกว่า 60ล้านด้วย ความอดอยาก และคิดไม่เหมือนผู้นำคอมฯ
30ปีเมื่อมังกรเติ้ง และท่านจูเอนไหล ขึ้นบริหาร
ได้เปิดวิสัยทัศน์"เปิดหน้าต่างรับลมเย็น"
สลายความขัดแย้งทางความคิด"แมวที่จับหนูได้คือแมวดี" คือทุกคนทำหน้าที่ ที่ตนถนัดเป็นประโยชน์ แทนการมาจ้องจับผิดกัน
คือยอมรับและเอาสิ่งดีๆ จากทุนนิยม มาใช้
โดยวางยุทธศาสตร์ "สี่ทันสมัย"
"พัฒนา เกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ความมั่นคงยั่งยืน"
//-และเปลี่ยน หลักคิด จาก R&D แบบฝรั่ง
(วิจัยและพัฒนา)
เป็น"โต๊ะที่ดีมีสี่ขา" C D S L
-ก๊อปปี้ ไม่ต้องนับหนึ่งทุกเรื่อง เอาสิ่งดีๆ มาต่อยอด
-พัฒนา ให้เหมาะกับภูมิสังคม วัฒนธรรม
-สนับสนุน ทำงานแบบสายพานการผลิต
-จั้งเป้าหมายระยะยาว
//-และหลัก"มหาเวทย์ดูดดาว"
โดยเอาจุดแข็งของจีน เป็นสิ่งดึงดูด โลกาภิวัตน์ มาเป็นประโยชน์ต่อจีน
คือ ให้ ทุน เทคโน ตลาด ผู้คน ไหล เข้ามา สร้างสนับสนุน หลักการสี่ทันสมัย ให้สำเร็จ
จุดแข็งของจีน ขณะนั้นคือ
-ต้นทุนต่ำ ค่าแรงวันละหนึ่งหยวน (ห้าบาทกว่า)
-ตลาดใหญ่ มีตลาดภายนอก ภายใน ตลาดพันธมิตร
-ไฮเทค ยอมรับ โดยไม่ต้องผ่านการ ตรวจสอบเข็มงวด มลภาวะ
-ตัดสินใจเร็ว ถ้าพรรค รัฐบาลโอเค ก็ทำงานได้ทันที
-มีชายทะเลและเมืองท่าขนาดใหญ่ ที่พร้อมต่อยอดพัฒนา
.........................
ยุทธวิธี ต่อมา คือ การออกกฎหมาย"ร่วมทุน" และเปิดเมืองท่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ไม่ต้องใช้ มาตรฐานเดียวกัน กับที่จีนใช้ในประเทศ
ประจวบกับอเมริกา ยุคท่าน ปธน.นิกสัน และคิสซิงเกอร์
นำนโยบาย "คบจีน ต้านรัสเซีย"
จึงเปิด มิติ การค้า การลงทุนในจีน อย่างยิ่งใหญ่
.....................
30ปี จีนได้เติบโตแบบก้าวกระโดด ประชาชน
-มีกิน
-มีงาน
-มีที่อยู่อาศัย
-มีกำลังซื้อ
...............
ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีน คือ
ยุทธวิธีทำงานแบบผึ้ง ส่งคนออกไปแสวงหาแผ่นดิน สิ่งดีๆมาดูแลคนของตน
ไม่ใช่ยุทธศาสตร์แบบตักแตน คือฉกฉวยผลประโยชน์เฉพาะหน้า ทำลายทุกอย่างเพื่อความสำเร็จ
...............
//-ยุทธศาสตร์ เมืองท่า การท่องเที่ยว
จึงเป็น หลักในการพัฒนา ภูมิ สังคม วัฒนธรรมของจีน
...............
จีนมองลานนา อย่างไร
วันนี้ เชียงใหญ่เป็น เมืองหลวง
ต่อไปคือ "ต้นผึ้ง" ฝั่งตรงข้ามเชียงแสน ที่จีนเช่าจากลาว 99ปี
จะกลายเป็นเมืองท่า เมืองหลวงใหม่ ของ ลานนา!
................
"ต้นผึ้ง จะเป็นเมือง ท่า ทั้งท่าเรือ ท่ารถ ท่ารถไฟ ท่าอากาศยาน
เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบ เอนเตอร์เทเมนต์เต็มรูปแบบ
รวมทั้งมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ฝึก ผึ้งรุ่นใหญ่ สู่โลกกว้าง
.................
ช่วยกันคิด กระแสนี้แรงและเร็ว เชียวกราก
เราจะอยู่ปรับตัว อยู่รอด อยู่ร่วมอย่างไร ในเมือ 
วัตถุนิยมสี่+สังคมนิยมใหม่เติบโตแบบคู่ขนาน
วัตถุนิยมสี่ คือ
-ผลประโยชน์เฉพาะหน้านิยม
-ทุนนิยม
-อำนาจนิยม
-บริโภคนิยม
สังคมนิยมใหม่
-เศรษฐกิจแบบตลาดพันธมิตร
-อุดมการณ์เพื่อสังคม
...................
ฝากไว้ช่วยกันคิด เล่าให้ฟัง ไม่ได้บอกให้เชื่อครับ
ทุกสิ่งมีประโยชน์เสมอ สำหับผู้มีปัญญา
.................
ปัจจุบัน จีนได้ออกแบบ คน
คนรุ่นใหม่ ต้องมี
-ศักยภาพ
-ทำงานเชิงรุก
-เคารพกฎหมาย
-รักวัฒนธรรมท้องถิ่นตน
-เรียนรู้ตลอดชีวิต
-จิตอาสา
(ขอเพิ่ม ต้องล้างขยะปรุงแต่งจิต มีสติปัญญากุมสภาพจิต จนเย็นเป็น)
..................
ปี2008 -8-8
จีนประกาศให้โลกรู้ถึงพลังที่ขับเคลื่อนโลก
ด้วย สนามกีฬารังนก ในปักกิ่ง โอลิมปิกเกมส์
-โลกจะขับเคลื่อนด้วย
โลกสีเขียว สมดุลสิ่งแวดล้อม
ไฮเทคโนโลยี เพื่อใช้ระบบข้อมูล สื่อสารสังคมออนไลน์ แทน ระบบผู้เชียวชาญ
กฎเหล็ก อำนาจจะมาจากการ เจรจา แบ่งปัน ไม่ใช่ กำปั้นใหญ่ได้เปรียบ
......................
เพื่อ อนาคตคนรุ่นใหม่ เราต้อง รู้เขา รู้เรา รู้ พอเหมาะ พอดี พอควร
และ ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ให้สามโลก
-ตนเอง ทำให้ มีสติปัญญากุมสภาพจิต ล้างจิต ใส่โปรแกรมดีๆเข้าไปแทน
-สังคม มีทั้งคน นอน นั่ง ยืน เดิน วิ่ง เราจะอยู่ร่วมอยู่รอดอย่างไร?
-สิ่งแวดล้อม ระบบชีวาลัยเปราะบาง จะทำฉันใด?
สาธุ

ความคิดแบบยุโรป เอเชียประทะกัน

แชร์ 3872 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น