เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

60 ชีวิตที่สุขจากการแบ่งปัน แทนแข่งขัน

คำค้น:วัย60  2013-12-16 08:01
//-อายุมนุษย์โดยกรรมพันธุ์ ถึงได้ 120ปี
เกิดเราโชคดี หรือ โชคร้าย ก็ไม่รู้ มีอายุถึงปานนั้น เราจะอยู่อย่างไร?
-เพื่อนปู่ลิง บอกว่า"ต้องอยู่อย่างเท่ห์ๆ"
คืออยู่อย่าง มีต้นทุนชีวิต ที่ดี
"สุขภาพดี.......................คือลาภอันประเสรีฐ
อิ่มใจในกุศลทุกขณะจิต....คือ ยอดทรัพย์
มีมิตร อุปการะกัน.............เป็นยิ่งกว่าญาติ
ฉลาดเลือกวิถีชีวิต...........ที่เย็น เป็น ยอดทรัพย์"
.............................
เป็นมนุษย์ ที่ดี
-เลิกทำชั่ว เจริญกุศล
-ใช้ชีวิตแบบ รอบคอบ รอบรู้ ไม่ประมาท ในธรรมทั้งหลาย
-เลือกใช้ ทฤษฎี ปรัชญาที่เหมาะสม มาใช้กับชีวิต
-เป็นคนมีจิต อาสา เอื้อเฟื้อ ให้แสงสติปัญญา ไม่รกโลก
..................
เอาหลักของพุทธธรรม มารวมกันสรุปได้ว่า
ต้องมีต้นทุนชีวิตที่มีชีวาคือ
-มีหลักแหล่ง...........มีหลักฐาน
มีหลักทรักย์.............มีหลักการ
มีหลักรู้....................มีหลักมั่นคงทางอารมณ์
มีหลักคิด.................มีหลักปฏิบัติ
มีหลักปฏิสันฐาน......รู้เว้นในสิ่งควรเว้น เจริญในสิ่งควรเจริญ
....................
ที่สำคัญต้องแขวพระดีบุก อยู่ในใจ
ดีแล้ว ต้อง..............ลงมือทำทันที่
อย่าเป็นพวก นาโต็
โนแอีกชั่น ท๊อค โอนลี่
......................
//-ร่างกาย วัย60 ไม่ต้องการมัดกล้ามแข็งแรง
แต่ต้องการ ความยืดหยุ่น อดทน เลือดลมโคจร อย่างชิวๆ อิๆ
..............
คิดได้แค่นี้แหละ
ที่สำคัญ สุขการแข่งขันตั้งแต่เกิดถึง60 ทำให้เราพัฒนา ภูมิจิต ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
สุขจากการแบ่งปัน สิ่งดีๆ ให้ตน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป จากนี้ ครับผม
..............
เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต ก่อนที่จะถูกธรรมชาติบังคับให้เปลี่ยน
-เปลี่ยนวิสัยทัศน์
-เปลี่ยนนิสัย พฤติกรรม
-เปลี่ยน วิธีเลือกคัดสรร จัดการ บริหารชีวิต
-เปลี่ยน วิธี พัฒนา ตน สังคม สิ่งแวดล้อม
-เปลี่ยน ให้ชีวาในชีวิต สว่างด้วย แสงสติปัญญา และสนทนาทางบวกกับทุกธรรมชาติ


มองโลกด้วยหัวใจเยาว์วัย เราทำได้เอง

แชร์ 3882 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น