เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

ธรรมาธิปไตย คือ ประชาธิปไตยแบบคานอำนาจ ดี

2013-12-21 10:35
//-การปกครองในโลกมีสามแบบ
1.อัตตาธิปไตย
เอาความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่
จุดอ่อน จะเป็นเผด็จการ
2.โลกาธิปไตย
หรือประชาธิปไตย เอาเสียงส่วนใหญ่ เป็นใหญ่
มีจุดอ่อนถ้าเสียงนั้น ถูกซื้อมา หรือ เอาอกุศล เป็นหลัก
ก็จะเป็นอัตตาธิปไตย ในร่างประชาธิปไตย
3.ธรรมาธิปไตย
เอาความเที่ยงธรรม เป็นหลักบริหารจัดการ
ต้องมียอมรับ การคานอำนาจ
ระหว่างระบบชี้นำ และชี้แนะ
การตรวจสอบ ยับยั้งก่อนเกิด ความเสียหาย
......................
ธรรมาธิปไตย จึงเป็นระบบ"เติบโต ดีด้วยกัน"
ไม่ใช่ เหมา ลากรวมศูนย์
...................
ในยุคที่ วัตถุนิยมสี่ครองโลก
-ผลประโยชน์
-ทุน
-อำนาจ
-ผลประโยชน์
ทุกสิ่งที่มีราคา ย่อมซื้อได้
เมื่อ มีการซื้อ จนระบบคานอำนาจ ไม่อาจทำหน้าที่ได้
เราก็จะได้ อัตตาธิปไตย ในนามประชาธิปไตย แน่นอน
สาธุ

อำนาจ ผลประโยชน์ หลอกใช้ คนมีอำนาจ

แชร์ 10310 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น