เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

การปกครองในอุดมคติ แบบคานอำนาจ

2014-03-24 05:59
การปกครองในอุดมคติ
1....เคารพในแตกต่าง
2....ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
3....ปกครองแบบคานอำนาจ
4....พัฒนาเชิงอนุรักษ์ 
5....เอาหลักธรรมบาลเป็นใหญ่
...เป็นอุดมคติ แบบ"เติบโตชนะร่วมกัน" .
...ดีด้วยกันทุกชีวิตครับผม สาธุ
............................
1.เคารพความแตกต่าง
มนุษย์งดงามเพราะ คิดไม่เหมือนกัน
มนุษย์ เป็นเครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์มีชีวิต
มีโปรแกรมธรรมชาติ ให้มาเป็น สัญชาติญาณ สหัสชญาณ
มี การเรียนรู้ก๊อป จากวัฒนธรรมที่ถ่ายทอด สอน สั่ง
มี อัตโนมติ คิอแบบตนเองเชื่อ ชอบ
ดังนั้นความแตกต่าง ความเป็นความงดงาม ไม่ใช่ความแตกแยก
2.ทำหน้าที่เพื่อ เพื่อหน้าที่
ยุค วัตถุนิยม จิตนิยมแย่งกันเป็นใหญ่
ผลประโยชน์ ทุน อำนาจ บริโภคแบบเมามันส์ กับกิเลส ตัณหา อุปาทาน ภายใน หลอกใช้เราอยู่
แต่ถ้าทำหน้าที่ เพื่อ ตน ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมแบบ ดีด้วยกัน
ไม่ทำเพื่อรับใช้ วัตถุนิยม จิตนิยม ก็จะเป็นการใช้ สติปัญญาเคารพธรรมนิยม
3.การปกครองแบบคานอำนาจ
ยอมรับอำนาจ แต่ละฝ่าย และการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้เสีย และตกลงกันแบบฉันท์มิตร
4.พัฒนาเชิงอนุรักษ์
พัฒนาให้ความสะดวกสบาย ต่อศักยภาพเรา
การอนุรักษ์สร้างสมดุลย์ระบบชีวาลัย ต้องเติบโตดีด้วยกัน
5.เอาหลักธรรมบาลเป็นใหญ่
ไม่ใช่ความเห็น อำนาจผลประโยชน์เป็นใหญ่
"สิงใดที่ทำเต็มที่แล้วเกิดทุกข์โทษ หรือผู้รู้มีคุณธรรมติเตียนพึงเว้นเสีย"(พุทธพจน์)
ธรรมะเพื่อคุ้มครองสังคม หรือธรรมบาล
คือการ"สร้างคน เหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเยอะๆ"
1.หิริ -โอตัปปะ
ผู้ที่เห็นคุณค่าความดี และอายเกรงกลัวผลแห่งความชั่ว
2.บุพการี กตัญญุตา 
ผู้ที่ยินดีทำคุณให้ผู้อื่น และผู้สำนึกในความดี และตอบแทนบุญคุณนั้น
3.มงคล และ ทักษิณาทาน
สุขจากทำหน้าที่ ที่เกิดโชคดีแก่ชีวิต
และสุขจาก การหมุนเวียนแบ่งปันสิ่งดีๆ
.........................
เล่าให้ฟัง ไม่ได้บอกให้เชื่อ
ใครอยากให้ ตน สังคม สิ่งแวดล้อม เจริญเติบโตแบบดีด้วยกัน โปรดพิจราณา สาธุ

ดอกบัว การเบ่งบานของสติปัญญา ปรีชาญาณ รู้แจ้ง

แชร์ 3131 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น