เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

พระอจลนาถ พระผู้จิตไม่หวั่นไหว

2014-04-08 04:13
พระอจลนาถ "จิตพระผู้ไม่หวั่นไหว"
พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติจิตที่ เหนือ อบาย มนุษย์ เทวดา พรหม ห้าประการ
1.ทรงเป็นผู้ข้ามห้วงน้ำข้ามยากได้แล้ว(กาม ภพ ทิฎฐิ อวิชชา)
2.เป็นผู้อยู่เหนือภพ(กามภพ รูปภพ อรูปภพ)
3.เป็นผู้รักษาโรค(มีสุขภาพกาย จิต วิญญาณดี ไม่มีกิเลส ตัญหา อุปาทานรบกวนแล้ว)
4.เป็นผู้เปล่งแสงแห่งความสุขจากความเมตตากรุณาอันหาประมาณมิได้ แด่ทุกสรรพชีวิต
5.ทรงเปล่งแสงแห่งการรู้แจ้ง อยู่เหนือ ปรีชาญาณ ทั้งปวง
ด้วย สัมมาสติโพธิปัญญา ที่ตื่นแล้ว
.................................
จิตของพระองค์จึง เปลี่ยนจาก
1.-จิตแผลเก่า(หวั่นไหวเพราะอุปกิเลส ที่จรมา)
2.-เป็นจิตแบบสายฟ้า(พลิกจิตจากสภาพอกุศล ตกต่ำ สู่ กุศล วิมุติทันที)
3.-เป็นจิตแบบเพชรมณี..แข็งแรง มั่นคง ไม่เก็บสิ่งใดๆไว้ แม้นแต่แสงสว่าง
ดังนั้น สาธุชนจึวขนานพระนามพุทธองค์ว่า"พระอจลนาถ"
พระผู้ไม่หวั่นไหว..สาธุ "โอมมณีปัทเมฮุ้ม" เพชรมณีที่อยู่เหนือดอกบัว
จิตแท้จิตเดิมเหมือนเพชร จิตปรุงแต่งด้วยกุศล ดุจดอกบัวที่บาน สาธุ
เมื่อชีวิตเราตกต่ำ พึงนึกถึงพุทธคุณทั้งห้าของ"จิตพระผู้ไม่หวั่นไหว"
และน้อมนำมาสู่จิตเรา เทอญ สาธุ

ใบบัวถูกหนอนกินจนพรุน แต่มีแสงตะวันส่องยามอรุณ กลายเป็นแสงสีทองงดงามยิ่งนัก

แชร์ 3894 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น