เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

โอวาทปาติโมกข์

คำค้น:ปู่ลิง  2014-04-25 05:32
โอวาทปาติโมกข์
คำสั่งสอน พุทธเจ้า ถึงการปฏิรูปชีวิตให้มีชีวา พบทางสว่างของชีวิต

//-หลักที่หนึ่ง
ตัดทาง..............................................ไม่ไปสู่อบาย
ทำความฉลาดดีทั้งหลาย..........................ให้ปรากฎ
ชำระเหตุ อุปทานทุกข์ ใจวิสุทธิ์..................ไม่ละลด
ทั้งหมดคือ คำสั่ง สอน.............................พระศาสดาฯ 
//-หลักที่สอง
"ความอดทนฝึกฝนตนเอง..........................เป็นยอดตะบะ
พุทธะ มีนิพพาน....................................เป็นเป้าหมาย
บรรพชิต คือผู้หมด เจตนา.........................ทำร้ายทำลายใคร
สมณะ ทั้งหลาย.....................................มุ่งหมายสันติธรรม(เห็นคุณค่าความสงบ)ฯ

//-หลักที่สาม
การไม่กล่าวร้าย ....................................ไม่ทำร้าย ใครๆ
ใส่ใจในทางสว่าง สติปัญญา........................เสมอนั่น
ไม่เป็นทาสบริโภคนิยม..............................จนหมดพลังชีวาในชีวิตกัน
ฝึกสงบ สงัดจิต ยกระดับภูมิจิต ภูมิธรรม...........ให้ยิ่งนั้น ประเสรีฐเอยฯ
....................................
//-หลักที่หนึ่งเน้น ...............หลักทางสู่ชีวิตที่สว่างด้วยกุศล และวิมุติธรรม พ้นอำนาจ อารมณ์ทุกข์และกิเลส ด้วยตนเอง
หลักสอง สำหรับการบวชจิต ...ตั้งเป้าหมายชีวิต ให้เหมาะสม มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ จุดยืนชีวิตชัดเจน มั่นคง
หลักสาม เป็นธรรมบาล.........คุ้มครองตนและสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งสามโลก ดีด้วยกัน
http://www.youtube.com/watch?v=8zwVH7SIMEc

แสงตะวันส่องโลก แสงพุทธรรมส่องใจ แสงสติปัญญา สว่างทุกเวลา

แชร์ 3889 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น