เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

 • puling222

  ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง

  A-เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ B-เปลี่ยนนิสัยพฤติกรรม C-เปลี่ยน ความฉลาดเลือก คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรร สื่อสารเป็นมิตร จิตอาสา สุข เรียนรู้ รัก ทำงานเป็นทีม  D-เ
  3415 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  มนุษย์แตกต่างกันเพราะ?

  ทำไมมนุษย์จึงแตกต่างกัน เพราะ....อุตุ กรรม อาหาร..ธาตุ....และธรรมะมาเป็นหลักคิดพัฒนาชีวิตตนเอง.. /-ตอบ แบบวิชาพุทธ เพราะ อุตุ กรรม อาหาร ธาตุ การใช้หลักธรรม มา
  4549 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  โอวาทปาติโมกข์

  โอวาทปาติโมกข์ คำสั่งสอน พุทธเจ้า ถึงการปฏิรูปชีวิตให้มีชีวา พบทางสว่างของชีวิต //-หลักที่หนึ่ง ตัดทาง..............................................ไม่ไปสู่อบาย ทำความฉลาดดีทั
  3887 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  ตำนาน สงกรานต์ ฉบับปู่ลิง

  //-วัฒนธรรมไทย ส่วนหนึ่งรับมาจาก แดนภารตะ(อินเดีย) ประเพณีต่าง จึงเกี่ยวข้อง กับอินเดีย แต่ก็แปลงมาเป็นแบบ ไทยๆ จนบางที่หาเค้าเงื่อนเดิมมิได้ เอามาเล่าไว้ อย
 • puling222

  พระอจลนาถ พระผู้จิตไม่หวั่นไหว

  พระอจลนาถ "จิตพระผู้ไม่หวั่นไหว" พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติจิตที่ เหนือ อบาย มนุษย์ เทวดา พรหม ห้าประการ 1.ทรงเป็นผู้ข้ามห้วงน้ำข้ามยากได้แล้ว(กาม ภพ ทิฎฐ
  3894 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  การปกครองในอุดมคติ แบบคานอำนาจ

  การปกครองในอุดมคติ 1....เคารพในแตกต่าง 2....ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ 3....ปกครองแบบคานอำนาจ 4....พัฒนาเชิงอนุรักษ์  5....เอาหลักธรรมบาลเป็นใหญ่ ...เป็นอุดมคติ แบบ
  3131 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  กรรม

  //-ศาสนาพุทธ หวัง ประโยชน์และความสุข สามประการ 1.เพื่อ ตนเอง ความสุข ให้พ้นจากเพลิงอารมณ์ทุกข์เพลิงกิเลส  อันเกิดจากการปรุงแต่งของ กิเลส ตัณหา อุปาทาน เป็น
 • puling222

  ธรรมาธิปไตย คือ ประชาธิปไตยแบบคานอำนาจ ดี

  //-การปกครองในโลกมีสามแบบ 1.อัตตาธิปไตย เอาความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ จุดอ่อน จะเป็นเผด็จการ 2.โลกาธิปไตย หรือประชาธิปไตย เอาเสียงส่วนใหญ่ เป็นใหญ่ มีจุดอ่อน
  10310 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  60 ชีวิตที่สุขจากการแบ่งปัน แทนแข่งขัน

  //-อายุมนุษย์โดยกรรมพันธุ์ ถึงได้ 120ปี เกิดเราโชคดี หรือ โชคร้าย ก็ไม่รู้ มีอายุถึงปานนั้น เราจะอยู่อย่างไร? -เพื่อนปู่ลิง บอกว่า"ต้องอยู่อย่างเท่ห์ๆ" คื
  3882 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  จีน ลานนา อนาคต?

  //- เชียงราย แอ่งเชียงแสน เป็นยุทธ์ภูมิสำคัญ ที่มหาอำนาจใหญ่ คือจีน มีแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนตามหลัก"สี่ทันสมัย" เราควรทำความเข้าใจ"จีน&
  3872 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 43 12345