เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

 • puling222

  กรรม ในพุทธธรรม

  //-พุทธเจ้า เป็น"กรรมวาที"...คือเป็นผู้ชี้ให้เห็นกฎเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เป็นกรรม เป็นผู้กำหนดชีวิต...กรรมที่พระองค์ชี้..เป็น"กรรมปัจจุบัน"..ที่เห็นโดยป
  1652 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ฆาราวาสธรรม

  ข้อธรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ต้องการข้าม ห้วงน้ำข้ามยาก วัฎฏะสังสาร พรือพ้นจากอำนาจ เพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส -สัจจะ ทมะ ธิติ จาคะ ข้อธรรมสำหรับ ผู้ที
 • puling222

  อิ่มห้า มั่นคงสี่ อุดมคติวันนี้

  //-มนุษย์เท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ แต่ไม่เท่าเทียมในความสามารถและโอกาส ทำอย่างไรให้ สามโลก พบประโยชน์ สุข ดีด้วยกัน //-มีสามโลก ที่ควรได้รับประโยชน์ ความสุข
 • puling222

  มารทั้งห้า

   //-อันร่างกาย กว้างศอก ยาววา.........เรียกว่า สังขารโลก รวมทุกข์ สุข โศก เอาไว้...............ใคร่เฉลย จิต สงบ สะอาด สว่าง....................ดังเคย เจ้ามารเอ๋ย..........................
  2400 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  โลกที่เราต้องปรับตัว

  //- สิ่งที่ เราต้องอยู่ด้วยคือ -ธรรมชาติทั้งหมด -กฎธรรมชาติ -วิวัฒนาการธรรมชาติ -วัฒนธรรมมนุษย์ -พัฒนาการมนุษย์ สู่ยุค คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ........................ โลก
  1439 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  ศาสนา ปรัชญา ปู่ลิง

  เราตายแล้วตั้งแต่เกิด แต่มายา ลีลา ธรรมชาติ ปกปิดไว้ -เกิด.................ปกปิดแก่ แก่....................ปกปิดเจ็บ เจ็บ...................ปกปิดตายฯ .......................... แต่ถ้าใครให้ กิเล
 • puling222

  Propaganda ลัทธิโฆษณาชวนเชื่อ

  Propaganda ลัทธิโฆษณาชวนเชื่อ สร้างอารมณ์ร่วม แล้วก็ถูกจูง ไปสู่เป้าหมาย ตามต้องการ เกิดจากวิธีการสร้างศรัทธา ทางศาสนา มาเป็นหลัก ปลุกระดม จิตวิทยามวลชน ของ
  3165 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  การศึกษา

  การศึกษา ในอุดมคติ ของพุทธธรรม -ความรู้รอบตัว -มีฝีมือ ศิลป์ -มีนิสัยที่ดี -มีการสื่อสาร ทางบวก ........................... มาถึงวันนี้ ความเข้าใจลึกซึ้ง ของ ธรรมชาติ และ
  1450 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  ชีวิตที่มีชีวา

  ธรรมชาติ ที่เป็น -กฎธรรมชาติ -วิวัฒนาการของธรรมชาติ -วัฒนธรรมมนุษย์ เป็น กฎเหตุ ปัจจัย ปรุงแต่งให้ชีวิตเราดำรงค์อยู่ ........................ วัฒนธรรม ของมนุษย์
 • puling222

  กฎของความสำเร็จ

  1.ค้นพบ พรสวรรค์ ต่อยอดด้วยพรแสวง 2.ค้นพบ"ท่อที่มองไม่เห็น" ที่ทำงานตลอดเวลา แม้นกระทั่งเวลาคุณหลับ 3.สร้างระบบ ที่ทำหน้าที่ แทน ศักยภาพ อันจำกัดของเรา 4.