เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

 • puling222

  หลักแห่งความเชื่อ

    พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกาลามชนทั้งหลาย  ก็ควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัย  และท่านทั้งหลายเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะที่ควรแล้ว&
  949 อ่าน|ไม่มีความเห็น
 • puling222

  ปรัชญา วันนี้

  จักรวาลสร้างจากสิ่งง่าย ทำซ้ำๆ...จนกลายเป็นสิ่งซับซ้อน -จาก พลังงาน เป็น ธาตุ สารประกอบ ของผสม เป็น ระหัสชีวิต ชีวิต จิต และการตื่นของ"ตัวรู้" -ขบวนการพื้
 • puling222

  สุขภาพดีแบบองค์รวม

  การแพทย์ทางเลือก ความจำเป็นของการแพทย์ทางเลือก พัฒนาการของเทคโนโลยีอุสาหกรรมและเกษตรกรรม ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บป่วย แต่โรคเรื้อ
 43 12345