เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

เจิญฮ่วมงานดำหัวพญาพรหมฯตี้วัดสวนดอก12เมย

2010-04-07 22:53
เจิญฮ่วมงานดำหัวพญาพรหมโวหาร ตี้วัดสวนดอก 12 เมษา ยามเจ๊า ครับ
 
พี่น้อยขวัญชัยจ้างซอ เพื่อนกั๋นต๋อนเฮียนอยู่โฮงเฮียนเมธีหละปูนเปิ้นแจ้งข่าวมาครับ
ไผว่างๆ และสนใจ๋เรื่องคร่าว อยากจะไปฮ่วมดำหัวพญาพรหมตวยกั๋นก่อเจิญเน่อครับ
รายละเอียดอ่านผ่อตางลุ่มเน่อครับ  อิอิ
 
----------------------------------------------------------------
 
ไหว้สาสวัสดีปี๋ใหม่เมือง พี่หนานมงคล ที่ระลึกถึง
 
         ปี้หนานสบายดีน่อครับ
 
         ด้วยความระนึกกึ๊ดเติง เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 12 เมษายน ที่จะถึงนี้
จะมีการดำหัวอนุสาวรีย์พ่อพญาพรหมโวหาร (หน้าวัดสวนดอก เชียงใหม่)
 
        จัดโดยชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย มีพ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ หละปูนเป๋นเก๊าเป๋นกัณฑ์
พร้อมกับเจ้าหมู่นักคร่าวผู้อาวุโสตังหลาย
 
       พ่อครูนันท์ทราบกิตติศัพท์ของพี่หนานมงคลในเรื่องความเป็นผู้สนใจและสืบทอดเรื่องของ
คร่าวซอพื้นเมืองจากผม  พ่อครูมีความปีติยินดีอีกทั้งทราบว่าเป็นศิษย์เก่าเมธีฯเช่นกัน
 
       พ่อครูจึงฝากผมมาขอเรียนเชิญพี่หนานมงคลได้กรุณาไปร่วมพิธีดำหัวอนุสาวรีย์พ่อพญาพรหมโวหารที่วัดสวนดอก ในวันที่ 12 เม.ย. ดังกล่าว พิธีเริ่มประมาณ 8.30 น.เป็นต้นไป
 
       นอกจากมีก๋ารไหว้สาแล้วยังมีก๋ารจุมนุมอ่านคร่าว อื่อกะโลง จ๊อยซอกันของสมาชิกโตยครับ
 
      งานนี้เป๋นกั๋นเองบ่อได้เอิกเกริกหยัง เพราะจัดเฉพาะหมู่นักคร่าวอาวุโส (ที่มีเหลืออยู่น้อยเต๋มที)
และจัดกั๋นทุกปี๋
 
      อาศัยคำปรารภของพ่อครูนันท์ว่า ใคร่หื้อลูกหลานรุ่นใหม่มารวมตั๋วกั๋นเพื่อจะได้ฮ่วมกั๋นอนุรักษ์
สืบสาน งานกวีล้านนาต่อไป
 
     กระผมจึงใคร่ของเจิญจวนปี้หนานมาฮ่วมพิธีและปะกั๋นสักครั้ง ขอปี้หนานได้กรุณาเอิ้นตอบหื้อผมทราบโตยเน่อ
 
                                              ด้วยความหวังและพลังศรัทธา + กึ๊ดเติงหาเสมอ
 
                                                                ปี้น้อยขวัญชัย จ่างซอหละปูน
 
 
แชร์ 1042 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น