เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

เปิดรูปที่ 1|ทั้งหมด 1 รูป 

พุทธเจ้า เป็นผู้ชี้ทาง หลุดพ้นเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ การฝึกฝนตน ทุกคนต้องทำเ

แชร์

อัพโหลดเมื่อ 2011-10-19 08:24 (77.8 KB)