เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

เศรษฐกิจ ผลประโยชน์ นิยม

2011-02-01 21:36
ผลประโยชน์ นิยม ปู่ลิง
//-ผลประโยชน์คือ
-ผลที่ได้รับ
-ผลที่ได้รับนั้น ได้มากกว่าที่คาดหวัง
-ผลที่ได้นั้น มีความได้เปรียบ
-ผลประโยชน์นั้น มีกำไร
-ผลประโยชน์นัน ต่อเนื่อง ยั่งยืน
..............................................
//-ผลประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แบบ"ชาวบ้าน"
คือ ตั้งความหวัง ไล่ล่า กุญแจความสุข
-ชีวะ.....อยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างมีฐานะ มีตัวตนที่ดีในสังคม
-อรรถะ..ผลประโยชน์ จาก ทุน บริโภค และการมีชีวิตที่ดีกว่า ความภูมิใจ ภาคภูมิใจ
-กามะ....ความหรรษา พึงใจ พอใจ เสพ ในสิ่งที่ เราหลงไหล ยึดติด
...........................................
//-แต่ชีวิต ที่ปราถนา ชีวิตที่ดีกว่าสูงกว่า แบบ"นักปราชญ์"
มีกิจกรรมเพิ่มอีก สามแบบ
-ทิฐิ.......ปรัชญาชีวิต ลัทธิ ที่นำไปสู่จุดยืน และแบบแผนการใช้ชีวิต
แบบ ทุนนิยม บริโภคนิยม ประชานิยม หรือ จิตนิยม สังคมนิยม
ที่มีจุดประสงค์ว่า"เราจะมีชีวิต อยู่ได้ อย่างไร?"
ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตแล้ว
เป็นการ มองเข้าไปถึง"ชีวิตแท้ คืออะไร?" เป็นจุดเรี่มต้นของปรัชญา
-มายะ....มายา หรือ ธรรมชาติ ที่เป็นปรากฎการณ์แห่ง แสง เงา ช่วยกันสร้าง
ธรรมชาติ คือ อะไร?
........ธรรมชาติ คือ"สภาวะ" เกิดขึ้นเอง ดำรงอยู่เอง เป็นเช่นนั้นเอง"
........ธรรมชาติ คือ กฎ เหตุ ปัจจัย ปรุงแต่ง ทั้งหมด
ที่ปรุงแต่ เป็น"ความรู้สึกว่าเรามีอยู่"
ปรุงแต่งเป็น"สังคม" ให้เรา มีวัฒนธรรม 
ปรุงแต่งเป็น"ระบบชีวาลัย"โลกที่บอบบาง ที่เรา อาศัยอยู่ร่วมกับ ชีวิตอื่นๆ
........ธรรมชาติ คือ หน้าที่
ไม่มีอะไรเกิดมา ปราศจากหน้าที่
แต่ทำหน้าที่โดย..ตามยถากรรม...ตามกรรม...เหนือกรรม
........ธรรมชาติ คือ ผลของการทำหน้าที่
"ทำอย่างไรได้อย่างนั้น"
จากผล บุพการีทำให้
จากยีน แผนที่พิมพ์เขียว ชีวิตภายในทำให้
จากสิ่งแวดล้อม ที่เราอาศัย เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมด้วย
จาก การ"ตัดสินใจ"ของเราเอง ที่มาจาก
จิตสำนึก(คิด รู้สึก เจตนา องค์ความรู้ปรุงขึ้น โดยมีสติ ปัญญากำกับ)
จิตในสำนึก(ความฝังใจประสพการณ์ในอดีต วัฒนธรรม ที่ได้อบรมมา)
จิตใต้สำนึก(สัญชาติญาณชีวิต ที่ อยากชนะ อยากยิ่งใหญ่ อยากเป็นอมตะ อยากมีตัวตนให้คนอื่นชื่นชม อิๆ)
ส่วนจิต เหนือสำนึก จิตนอกสำนึก จิตสากลจักรวาล เป็น"อภิปรัชญา" ยังไม่กล่าวถึง
-โมกษะ
ทางและ แสงสว่าง เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
แล้วแต่เราใช้ ปรัชญญาชีวิตไหน เป็นเครื่องนำทาง
เทวะนิยม
อเทวะนิยม
สติปัญญาฉลาดเลือกนิยม
หรือ เป็นเด็กดีนิยม อิๆ
-ทำอาสวะให้สิ้น
ชีวิต มีคนเปรียบ เหมือน คนแบกกระสอบใบหนึ่ง
เก็บทุกอย่างทั้งดี ขยะ แบกไป
วันหนึ่ง รู้ว่าหนัก ก็เอาของมาเท เลือก ของดีจำเป็นไว้ใช้ ของเป็นขยะ ทิ้งไป
วันหนึ่งหาก เกิด ปัญญาแก่กล้า"ไม่รู้ว่าตูจะแบกไปทำไม?"
ชีวิตจะเป็นอย่างไร? ไม่รู้ฟะ อิๆ
.......................................................................
//-ดังนั้น ชีวิตจึงมีกิจกรรมแค่7อย่าง ตามสายตา ภาระตะ
-ชีวะ
-อรรถะ
-กามะ
-ทิฐิ
-มายะ
-โมกษะ
-ทำอาสวะให้สิ้น(ทิ้งขยะปรุงแต่งชีวิตจนหมด)
แต่ทุกวันโลกกำลังหลงไหลใน อรรถะ"ผลประโยชน์นิยม"
หาทุนให้มาก เสพวัตถุปัจจัย ให้มาก สร้างความพึงใจ ให้มาก
ชีวิตก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าว
คือกลายเป็น"เปรต....เปร..ตะ คือ ก่อนจะเป็นมนุษย์"
มีคน นิยามว่า มนุษย์โลภมากกว่า เดียรัจฉาน มนุษย์จึงพัฒนาสมอง
เพื่อ"สุขจากการได้ เสียใจกับสิ่งที่สูญเสีย"
จนสมองมนุษย์พบกับ"มโนธรรม"
รู้ว่าสิ่งไหนชั่ว สิ่งไหนดี สิ่งในควรเป็นกฎกติกาสังคม
อบรมสั่งสอน สืบทอดกันมา
เราจึงเป็น"มนษย์" ผู้มีจิตใจมีมโนธรรมดั่ง บุตรพระเจ้า"
.....................................
//-ดังนั้น เราจึงพบ เปรต ในสังคมทุกวัน
-ยถาเปรต.........โลภ เพราะ "ขาดแคลน" ปัจจัยดำรงชีพ จริงๆ
-วิมารกา เปรต...โลภเพราะ "ไม่รู้สึกอิ่ม" กับ ผลประโยชน์ที่ตนแสวงหา
-ฤทธิเปรต..........โลภเพราะ" เป็นทาส" ความรู้สึก อิจฉา บ้าอำนาจ ฉลาดโกง
................................
ความรู้สึก ขาดแคลน ไม่พอเพียง พร้อมเป็นทาส กุญแจความสุข
เป็นที่มาของ"เปรต วิถี"
//-ที่สำคัญ เราต้อง ลดอธิพล เปรต ในใจที่เราชง เพราะขาดสติปัญญาควบคุม
เราก็มีเวลา"เป็นมนุษย์มากขึ้น"
อิๆ เขียนมา เพื่อ"เตือนตนเอง"
ใครจะเอาไปพิจรณาปรับใช้ ไม่สงวนสิทธิ์
เพราะ ไปก๊อป มาเช่นกัน อิๆ
บาย
เขียนโดย puling-222 ที่ 17:18

....................................

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advantage n........... ผลประโยชน์Syn. benefit,gain Related. ผลกำไร,คุณประโยชน์,ผลดี
benefit n................. ผลประโยชน์Syn. advantage Related. ข้อได้เปรียบ
profit n.................... ผลประโยชน์ Syn. advantage Related. ข้อได้เปรียบ 
gain n...................... ผลประโยชน์ Syn. benefit,advantage,profit Related. ผลกำไร
interest n................. ผลประโยชน์ Related. ดอกเบี้ย
sake n...................... ผลประโยชน์ Syn. advantage,benefit
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลประโยชน์ n. benefit Syn. ผลตอบแทน,ผลได้
Related. interests ,profit,advantage
Def. ประโยชน์ที่เป็นผล
Ant. ผลเสีย Sample: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว
http://dictionary.kapook.com/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.html


.........................................
//-เมืองไทย เวลานี้ มีผู้ กำลังมองทางเลือก ทางรอดว่า
ควรจะเป็น"ผลประโยชน์นิยม"
-ทุน ให้ การตลาดนำเศรษฐกิจ
-บริโภค เป็นผู้ผลิต และส่งเสรีมการบริโภค ใช้ชีวิตแบบ สดวกสบาย
-ประชานิยม ให้โอกาส คนระดับล่าง พัฒนาแชร์ 3000 ดู | 3 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • PULING
  PULING 2011-02-01 21:40
  //-ผลประโยชน์ ได้มา เพราะ" ฟ้าประทาน"
  อิๆ เช่นเกิดมา บุพการีก็ทำไว้ให้แล้ว
  มีพร้อมทั้ง หลักทรัพย์ เงินทุนหมุนเวียน กุนซือ มิตรอุปการะ
  -ได้มาเพราะ "สนใจ"
  สนใจ จึงตั้งใจ ศึกษา เรียนรู้ พบช่องทาง มิตรอุปการะ
  และ อยู่ ถูกที่ ถูกเวลา ถูกคน
  เมื่อ"กระแส ผลประโยชน์นั้น ไหลมาพอดี"
  -ได้มา เพราะ "มีกึ๋น"
  ผลประโยชน์มาจาก.....การประกอบทักษะในอาชีพ
  ผลประโยชน์ มาจาก....การฉกฉวยโอกาส
  ผลประโยชน์ มาจาก....การ วางแผน ปั่นกระแส และยึดครอง
  ..................................
  //-คติที่ไม่ล้าสมัยคือ
  -ชนะ เพราะพวก
  -สะดวกเพราะ เงิน
  -เพลินเพราะมี วิชา วิชชา
  -ฟ้าเป็นใจ
  -ไม่หลงไหล วาสนาตนเอง(รู้จักว่าควรหยุดเมื่อไหร่)
  ...............................
  //-ทุกอย่างที่ เป็นสิ่งปรุงแต่ง ในโลก
  มีจุดเรีมต้น เจริญ เสื่อมดับ
  เราต้องรู้ว่า"จะลงหลังเสือ(โลกแห่งอำนาจ และผลประโยชน์) เมื่อไหร่ อย่างไร?
  ...........................
  อำนาจ กับผลประโยชน์ มักจะมาคู่กัน
  ไม่เชื่อ ไปดูพฤติกรรม นักการเมือง อิๆ
  ....................................
  //-"ความสนใจ เป็นประตูสู่ความสำเร็จ"
  พอๆกับ" สติปัญญาฉลาดเลือกที่ตื่นแล้ว"
  สนใจแล้ว หากทิ้ง อคติ ในเรื่องนั้นได้
  เข้าไปศึกษา เรียนรู้ เราก็จะพบ"ทางแห่งความสำเร็จในเรื่องนั้น" ด้วยตนเอง อิๆ
  สนใจ ใช้สติปัญญา วางอคติ ดีแล้วบุก
  คือที่มาของ "ผลประโยชน์"ในโลกมนุษย์นี้ อิๆ
 • PULING
  PULING 2011-02-02 07:25
  //-เศรษฐกิจ เป็นหัวข้อหนึ่ง ที่เป็นอาหาร ของลิงเอเลี่ยน
  ที่ชอบเสพ"ความรู้คืออาหาร"
  .....................................................
  //-เศรษฐกิจ ถ้านิยามว่า
  คือ การผลิต แปรรูป ตลาด วิจัย บริหารจัดการ ทรัพยากรเหล่านี้
  เศรษฐกิจในโลก ก็มีไม่กี่แบบ
  1.เศรษฐกิจ ที่หวังผลกำไร
  เป็นสายธารใหญ่ ที่ขับเคลื่อน กิจกรรมนุษย์ยุคนี้
  มนุษย์จึง"ตั้งความหวัง และไล่จับ กำไร กำไร กำไร"
  กำไรที่เป็น
  "มูลค่า"
  " คุณค่า"
  "กำไรชีวิต"
  "กำไรเวลา"
  เศรษฐศาสตร์ ก็เป็นวิชาว่าด้วย การแสวงหาผลกำไร
  จากปรัชญาที่ว่า"ความดีสูงสุดคือผลประโยชน์เฉพาะหน้า"
  ที่ยึดถือกันมา70กว่าปี เมื่อ สงครามโลกครั้งที่ สองจบลง
  2.เศรษฐกิจที่ไม่หวังผลกำไร
  เดิมเป็นการสงเคราะห์ ต่อมาเป็นทางเลี่ยงการจ่ายภาษี
  และ"กิจกรรมที่ซ่อนเร้น" ในนาม องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร?
  แต่ที่บริสุขเพราะ เป็น"จิตอาสาจริงๆ" ก็มีอยู่ไม่น้อย
  3.เศรษฐศาสตร์ ที่พึ่งพาตนเอง
  บ้านเราก็มีแนว"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน
  ที่วันนี้ ก็ยังหาคนเข้าใจน้อย เข้าใจ แต่ก็ไม่ทำเพราะ
  นักการเมืองก็ดี ก็ยังหวั่นว่า"วันไหนประชาชนเลิกพึ่งตู" แล้วตูจะไปแสวงหาอำนาจ ผลประโยชน์จากใคร? อิๆ
  4.เศรษฐกิจที่เป็นมิตร
  ถ้าแยกจักรวาลเป็นสามส่วน
  -จักรวาลที่ประกอบ เป็นเราแต่ละคน
  -จักรวาลที่ประกอบเป็น สังคมมนุษย์
  -จักรวาลที่เป็น"โลก" ระบบชีวาลัยที่เดินทางอยู่ในอวากาศ
  เศรษฐกิจใดจะเป็นมิตร? ก็ต่อเมื่อเราใช้ สติปัญญา ฉลาดเลือก
  มาช่วยกัน บริหารจัดการแบบ"ดีด้วยกัน"
  ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ คือ "เจราจาแบ่งปันผลประโยชน์อย่างปิยะมิตร"

  ...............................................
  //-ซึ้งการปฏิบัติที่แท้จริง ก็ต้อง เอาระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ทั้งหมด มาปรับใช้
  ให้เหมาะแก่ บุคล ภูมิ วัฒนธรรม แต่ละแห่ง
  ซึ่งไม่มี"สูตรสำเร็จ"

  http://212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1930

  .............................................
  //-ระบบเศรษฐกิจ หรือ การขับเคลื่อนสังคม ในวิถีแห่ง"การตลาด"
  มีกลุ่มบุคคล เกี่ยวข้องแค่ สี่กลุ่ม
  1.ผู้ผลิต
  ตั้งแต่ผลิต วัตถุดิบ จนถึงผลิตชิ้นส่วน ประกอบเป็น"สินค้า"
  2.ผู้บริโภค
  คือปลายทางแห่งสิ้นค้านั้นๆ
  3.ผู้ทำการตลาด
  ตั้งแต่ การกำหนด ภาพพจน์ จุดยืนสินค้า สร้างช่องทางจำหน่าย
  การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นิเทศการตลาด
  การขนส่ง โชว์รูม สนับสนุนเงินทุน จนถึงมือผู้บริโภค
  4.ผู้สร้างกระแส และกระตุ้นกระแส
  มีตั้งแต่"ผู้เขียนบทให้ สังคมมนุษย์เล่น"
  ผู้ทำงาน วิจัยพัฒนา
  ผู้ ปั่นกระแส มูลค่า คุณค่า สร้างค่านิยม ให้แก่สังคม
  ............................................
  //-แต่ที่ผ่านมา การแบ่งปันผลประโยชน์
  ผู้ทำการตลาด และ ผู้สร้างกระแส
  รับผลประโยชน์ในการจัดการบริหาร ส่วนนี้ไปถึง 75-90%
  //-การเฉลี่ย ให้ ผู้ผลิต ที่ได้ ผลตอบแทนต่ำ
  และผู้บริโภค ที่ต้องจ่ายค่า"การตลาด และ ภาพพจน์สินค้า"
  จะลด รายจ่ายส่วนนี้ ได้อย่างไร?
  -มีทางเดียวคือ"บริหาร ข้อมูลข่าวสาร แบบ ตัวเลข"
  ซึ่งคาดว่า ในอนาคต ไม่ไกลนั้น
  จะมีการบริการ ข้อมูล ความรู้ชนิดนี้
  การแบ่งผลประโยชน์ที่"เป็นธรรม" มากขึ้น ในสังคมก็จะเกิดขึ้น แน่นอน
  บาย


  โดย : เศรษฐกิจที่เป็นมิตร เป็นมิตร
  http://212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1938
 • PULING
  PULING 2011-02-12 11:29
  //-จากยุค โลกาภิวัตน์
  ที เสนอแก่โลก ว่า
  -มีวิธีสร้าง สวรรค์บนดิน
  เมื่อ
  -ทุน
  -เทคโนฯ
  -ตลาด
  -ผู้คน
  -วัฒนธรรม
  ไหลไปมา อย่างเสรี ทั้งโลกจะ เป็น"สวรรค์บนดิน"
  ....................................................
  //-ทุกอย่าง มี คุณ โทษ วงจรชีวิต กฎธรรมดา
  โทษของโลกาภิวัตน์ ที่ต้อง แก้ไข
  เมื่อ ตัวแทน หงส์(อเมริกา อินทรีย์)
  กับ ตัวแทนมังกร(จีน)
  จับมือกัน หาทาง เดินหน้าโลก ด้วย"ลัทธิ ผลประโยชน์นิยม"
  1.ควบคุมทุน ไม่ให้ไปสนับสนุน ธุรกิจสีดำ สีเทา (อาชญากรรม ยาเสพติด ค้าอาวุธ ก่อการร้าย ค้ามนุษย์)
  2.เสนอแนวทางบริโภคแบบ"พอเพียง"
  3.พัฒนา ประชานิยมแบบ"สังเคราะห์"(ให้เกิดนวัตกรรม ที่ดียั่งยืน)
  ไม่ใช่สงเคราะห์(ให้แบบเปล่าประโยชน์)
  4.ความเจริญแบบ"ดีด้วยกัน"
  ........................................
  //-แต่ สัตว์ในตำนาน ที่ควบคุมโลก
  ยังมี เสือขาว(อินเดีย)
  เต่าดำ(?)
  .....................................
  //-ที่สำคัญ เราจะอยู่อย่างไร ในลัทธิผลประโยชน์นิยม
  ซึ่งจริงๆ เริ่มมาตั้งแต่ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  เมื่อ"ไม่รู้ว่าอะไรคือความดี ก็เอา ผลประโยชน์เฉพาะหน้า คือ ความดีสูงสุด"
  และแบ่งเป็นสองค่าย
  -แสวง ผลประโยชน์ อย่างเสรีโดยปัจเจกบุคคล (โลกเสรี)
  -แสวง ผลประโยชน์ โดยสังคมนิยม(ต่อมาพัฒนาเป็น คอมฯ)
  //-ผ่านมา30ปี สังคมนิยม ยอมรับ ระบบการตลาดแบบเสรีนิยม มาปรับใช้
  เป็น"ลัทธิเติบโตแบบคู่ขนาน"
  อุดมการณ์สังคมนิยม&ระบบเศรษฐกิจ การตลาดแบบพันธมิตร
  วันนี้ ทำให้ พญามังกร ผงาด จน อินทรีย์ต้องมา"ผูกเสี่ยว" ด้วยกัน อิๆ
  ลูกหลานมังกร กับลูกหลานพญาอินทรีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  เพื่อ"สร้าง คอนเน็คชั่น" ให้คนรุ่นต่อไป
  ในขณะที่ วัยรุ่นไทย สนุก กับการ"สร้างคอนเน็คชั่ว"
  เป็นทาส สังคมออนไลน์แบบ สมองกลวง
  //-ครบ60ปี วันนี้ เมื่อ พี่ใหญ่ ผู้นำกระแสโลก
  ยังชื่นชม วิถี"ผลประโยชน์นิยม"
  เราจะรับมืออย่างไร?
  ต้องศึกษา เรื่องทุน
  ทุน จะไหลไปในที่มีกำไร ไม่เกี่ยวกับมโนธรรม
  ผลประโยชน์ ที่ไม่มี มโนธรรมกำกับ ก็ทำให้มนุษย์ พัฒนา
  ภูมิจิต ภูมิ ธรรม ภูมิปัญญา ถอยหลัง
  ไปสู่สภาพ ก่อนที่จะเป็นมนุษย์
  -เปรต
  สภาพ เป็นทาส ความโลภ อิจฉา บ้า อำนาจฉลาดโกง โยงผลประโยชน์ให้ตนและพวก
  -เดียรัจฉาน
  เอาอารมณ์ ความร้าวฉาน คืองานฉัน เป็นความชอบทำ อิๆ
  -อสุรกาย
  มีเจตนา ภารกิจแฝง แทงข้างหลัง เป็นอาชีพ มิชอบ อิๆ
  -นรก
  ปลุก ความหดหู ฟุ้งซ่าน ลังเลในการเลือกจุดยืนชีวิต
  ทุกข์ทรมาน ย้ำคิด ย้ำทำ ย้ำแค้น
  ทำให้โลกเข้าสู่ยุค "โกลาหล วิวัตน์"
  .............แต่ถ้ามีมโนธรรมกำกับ.......
  เอากุญแจความสุข ความรู้สึกดีๆ มาร่วมใช้กับวิธีการแสวงหา ผลประโยชน์
  โลกก็อาจเข้าสู่ยุค สวรรค์บนดิน ได้จริงๆ
  เมื่อ ความ อุดมทรัพย์ อุดมสุข อุดมธรรม อุดมปัญญา เกิดขึ้นในสังคมโลก
  ความรู้สึกดีๆนั้น ก็คือ
  -หรรษา.....ในศาสตร์ ศิลป์ เกษตรอิงธรรมชาติ แสดงออกถึงการรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  -ภาคภูมิใจ..ในความดี กุศล สุขจากพัฒนา สติปัญญา ทักษะชีวิต อาชีพดีๆ
  -สมใจ...ได้ร่วมมือกัน ทำสิ่งดีๆ ให้ตน ครอบครัว ชุมชน สังคม โลก ระบบชีวาลัย
  -สะใจ.....อันนี้ไม่แน่จะให้คุณ ถ้าสะใจที่ใช้อำนาจ ก็ระวัง มูบารัค เป็นตัวอย่าง สดๆ อิๆ
  ........................................
  เฝ้าดูต่อไป
  มังกร กับหงส์ เขียนบท"ผลประโยชน์นิยม" ให้ คนทั้งโลกเล่น ต่อจาก"โลกาภิวัตน์"
  เสือขาว(อินเดีย) กำลังวิ่งตาม จะเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ในไม่ช้านี้
  แล้ว เต่าดำ(อธิพลมืด มาจากจิตด้านมืด มนุษย์) คงไม่อยู่เฉยๆ
  รวมทั้ง ภัยธรรมชาติ ที่รุนแรง เพราะ ไปขุดทองสีดำ(ปิโตเลียม) มาใช้แบบ ขาดสติ ปัญญา มโนธรรมกำกับ
  ก็คงมาร่วมเล่น บริหารโลก ที่มนุษย์ เป็นแค่"ตัวเบี้ย" ในกระดาน อย่างแน่นอน

  http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1931
  11 กุมภาพันธ์ 2554, 19:20