เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

หัวใจสีเขียว เพื่อสมดุลย์โลกยั่งยืน

คำค้น:สังคม  2011-03-30 05:09

//-แนวคิดที่ปฏิวัติโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1.ปฏิวัติเขียว
เพื่อเพิ่มผลผลิต การเกษตร ให้เพียงพอกับคาวมจำเป็น
กลายเป็น เพียงพอต่อความต้องการ ในระบบอุสาหกรรม เพื่อ"ส่งออก"
-มีการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง
-มีการใช้ปุ๋ยเคมี อาหารสังเคราะห์ เร่งการเพิ่มผลผลิต
-มีการใช้สารพิษ เพื่อทนแทนภูมิต้านทานธรรมชาาติ ี่หายไป เพื่อแลกกับผลผลิตสูง
-มีการใช้เครื่องจักรกล และพลังงานจากปิโตเลียม แทนพลังาน คน สัตว์
-มีการสร้างระบบชลประทาน ขนาดใหญ่
-ผลิตเพื่อป้อนระบบอุสาหกรรม ส่งออก เป็นหลัก
-มีการแพร่ความคิด และ เอาตัวเลขเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด
ในขณะที่ื ความเสื่อมโทรมทางร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม เรี่มเป็นพิษ
..........................
//-ทางแก้ "หัวใจสีเขียว"
-มีการคัดเลือกพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานสูง อดทน แทน"พันธุ์ผลผลิตสูง"
-มีการเพิ่มแร่ธาตุ พลังงาน โดยการหมุนเวียนสารอินทรีย์ที่ จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตในดิน มีส่วนร่วม
-ลด ละเลิก การใช้สารพิษ สารปรุงแต่ง รส กลิ่น สี วัตถุกันเสีย ในการผลิต
-ลดการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้การบริหารจัดการแบบยั่งยืนแทน
-ระบบชลประทานแบบ"พึ่งพาตนเอง" มากขึ้น
-ผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นเป็นหลัก
-เอาสุขภาพ คน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ดีขึ้นเป็นตัวชี้วัด
.....มีการลดต้นทุนการผลิต
.....มีการเพิ่มคุณค่า มูลค่า ด้วยการบริหารจัดการ
.....มีการออม รักษ์ วัตถุปัจจัยการผลิตแบบ ยั่งยืน
.....มีการเรียนรู้ ติดอาวุธทางสติปัญญา เคารพธรรมชาติ
.....มีการเปลี่ยนแปลง ทางสุขภาพ กาย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม เทคนิคการผลิต บริโภค
.....มีการแบ่งปัน วัตุ สายพันธุ์ให้โอกาส อภัย ในความไม่เข้าท่าที่ผ่านมาก
....ความผิดพลาด คือ จุดเรี่มต้นการพัฒนา
"ดีแล้วบุก"
"ดีด้วยกัน"
-มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จนเกิดเป็นกระแส เปลี่ยนแปลงที่"ดีด้วยกัน"
................................
//-แนวคิดแบบ โลกกาภิวัตน์
เมื่อ
-ทุน
-เทคโนฯ
-ตลาด
-ผู้คน
-วัฒนธรรม
ไหลไปมาอย่างเสรี โลกจะเป็น"สวรรค์บนดิน"
ควรปรับปรุง
-ทุน.....ต้องได้รับการ"ควบคุม" ไม่ให้ไปส่งเสรีม ธระกิจสีดำ
ที่ทำให้ การค้าอาวุธ สารเสพติด ค้ามนูษย์ น้ำเมา การก่อการร้าย
-เทคโน ที่มาต่อยอด ไอทีคือ
...นาโน
...จีโนม
...ใบโอ
...เวชศาสตร์เพื่อสุขภาพดี ยาอายุวัฒนะ
-ตลาด พันธมิตร ไม่ใช่ตลาดเสรี
ที่ปลาใหญ่ หลอกงาบปลาเล็ก อย่างถูกกติกา อิๆ
-ผู้คน หันมาเอาใจใส่ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ในท้องถิ่นตน
-วัฒนธรรม สร้าง"สุขจากการแบ่งปัน" แทน การ "ได้กำไรสูงสุด"
...................
//-ธรรมชาติทที่เป็นสัจจะธรรม
-ทุน.....ย่อมไหลไปในที่ มีกำไร
-ใจ.....ย่อมไหลไปในที่ มีการชื่นชม
-คน....ชอบกิจกรรม ทางลัด ทางลับ อิๆ
.....................
//-มาช่วยกัน สร้างหัวใจสีเขียว แทนปฏิวัติเขียว
-มาต่อยอดโลกาภิวัตน์ ด้วย สุขแห่งการ ทำสิ่งที่เรารัก รักษ์สิ่งที่เราชอบ
คือ"ระบบชีวาลัยที่ สมดุลย์ยั่งยืน"
แทนตัวเลข "ความเจริญทางเศรษฐกิจ"
"โลกอยู่ในมือคนรุ่นเรา มีส่วนสร้างสรร ด้วย"
บาย

29 มีนาคม 2554, 14:02

เติบโตแบบคุ่ขนาน ดีด้วยกัน

แชร์ 2323 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • PULING
  PULING 2011-05-04 04:01
  //-สถานะภาพ มนุษย์ปัจจุบัน
  ถือว่า อยู่บนสุด ของ"ห่วงโซ่อาหาร"
  ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) หมายถึง
  กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารเป็นลำดับขั้น
  จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งโดยการกินกันเป็นทอดๆ
  http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
  //-มนุษย์เล่นบทตนเอง
  เป็นนักล่า..................ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
  นักเก็บเกี่ยว.................ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
  นักฉกฉวยผลประโยชน์ จากทุกธรรมชาติ
  ส่วนจะเปลี่ยนบทไปเล่นเป็น
  นักรบ นักบุญ นักบวช ศีลปีน กวี คนดี คนร้าย
  ก็แล้วแต่ วัฒนธรรมไหนกำหนดขึ้นมา อิๆ
  .....................
  //-ดังนั้น ถ้าผู้ชาย ขี่ร่างกาย กิเลส จิต วิญญาณ ตนเองได้
  ไปทำสิ่งดีๆ ให้ตน สังคม สิ่งแวดล้อม ก็จะดีไม่น้อย
  -ผู้หญิง ตราบใดที่มีทรัพยากร ให้เธอเก็บเกี่ยว
  เธอก็จะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น อิๆ(ยกเว้นที่ สมองพัฒนาไปกว่านั้น)
  เหมือนฝูงนกกระจอก ในนาข้าว อิๆ
  ต้องระวังข่ายดักนายพราน(จากนักล่า)ด้วยก็แล้วกันอิๆ
  ก็ยังเป็นบทละคร ที่เล่นซ้ำซาก อยู่อย่างนั้นอิๆ
  (เมื่อวานไปนั่งละเลียดกาแฟในห้าง เกิดความคิดนี้อิๆ)
  "เราเป็นนักฉกฉวยผลประโยชน์จากธรรมชาติจริงหรือ?"
  วันหนึ่งเห็น ตัวหนอน"บุ้ง" เครื่องจักร "กินใบไม้"
  กำลังสนุกกับการ เคี้ยวใบพลับพลึง หน้าอาศรม
  เกิดเห็นภาพว่า แล้วเขาก็หยุดเข้าดักแด้
  และแปลงร่างเป็นผีเสื้อแสนสวย อิๆ
  พลับพลึง ไม่ถึงกะตาย เพราะมีอาหารสำรองที่หัว
  ก็ปล่อยให้ธรรมชาติ ทำหน้าที่ต่อไป ไม่แทรกแซง อิๆ
  //-นึกถึงการเกษตรกรรมแบบ"ปฏิวัติเขียว"
  ที่เราจะรักษ์ผลผลิตเรา โดยไม่แบ่งปันให้ สิ่งมีชีวิตอื่นมาแย่งชิง
  แม้นจะต้อง"หว่านยาพิษ" ให้แก่สิ่งแวดล้อมก็ตาม
  ใครมีความเห็นตรงนี้บ้าง ช่วยตอบหน่อยนะ อิๆบาย