เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

นวัตกรรมเกิดขึ้น เพราะ?

2011-03-31 09:32
 //-หนังสือ "TRIZ"
ของยอดนักคิด ชาวรัสเซีย กล่าวถึง
นวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะ?
-ผู้คิดเป็นอัฉริยะ
-มีผู้ดลใจ
ท่านตอบว่า ไม่ใช่ เป็นเพราะ มีการ คิด ทำ ตามระบบนี้
1."เห็นหน้าที่" ที่แท้จริง
2.เห็นประโยชน์
3.คิดแบบประหยัด
4.รู้วงจรชีวิตเรื่องนั้น
5.เห็นผลกระทบ
6.รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7.ความเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ แล้วตัดสินใจ ทำ
//-พระพุทธเจ้า ได้กล่าวถึง ศิลป์ ในการทำธุระกิจ
-มีวิสัยทัศน์(จักขุมา)
มนุษย์มีตาเนื้อ และ สี่ตาปัญญา
..ใช้สติปัญญา ใจเป็นกลาง(พุทธะจักขุ)
...ใช้ความเข้าใจธรรมชาติ อย่างน้อบน้อม(ธรรมะจักขุ)
...ใช้ความรอบรู้ทั้งศาสตร์ ศิลป์ หลากหลายสาขา(สมันตะจักขุ)
...ใช้ความละเอียด รอบคอบ เห็นที่มา ที่ไป และความพอดี(ทิพย์จักขุ)
-มีการบริหารจัดการแบบ โปร่งแสง โปร่งใส ตรวจสอบได้ (วิธุโร)
-มีนิสัยที่ฝึกฝนมาดี จนไม่ขาดผู้อุปถัมภ์ หรือมีคอนเนกชั่นที่ดี (นิสยะอุปสัมปันโน)
//-การทำงาน ของจีนปัจจุบัน
"โต๊ะที่ดีมีสี่ขา"
C ก๊อปปี้ อะไรดี ก๊อป โลด อิๆ
D ดีเวลลอป เอามาพัฒนา ให้เหมาะ กับ ภูมิสังคม วัฒนธรรม ขีดจำกัดของคน
S ซับซิไดซ์ สนับสนุน ต่อเนื่อง ยาวนาน ทั่งทรัพย์ ปัญญา กำลังใจ ไม่ใช่"จุดพลุ"
L ,ลองรัน ตั้งเป้าหมายระยะยาว แล้วทำงานแบบสายพานการผลิต
//-การทำงานแบบสากล
-มีโครงสร้าง
-มีระบบ ระเบียบ
-มีคน
-มีงบประมาณ
-มีการบริหารจัดการ
-มีการประเมินผล
-มีการ ให้รางวัล ลงโทษ
...............................................................
//-เอาไปปรับใช้ กับชีวิตประจำวันดู อิๆ

//-อิๆ ขอบคุณท่านต่างดาว
วิธีนี้ เป็นวิธี "ต่อยอดสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้ว"
เป็นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ แบบ
-มีเหตุผล
-พอประมาณ
-มีภูมิคุ้มกัน
ตามแนวพระราชดำหริ เศรฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่อนุรักษ์จน ถอยหลังเข้าคลอง ขวางโลก
ไม่ใช่พัฒนาแบบข้าดีคนเดียว อิๆ
......................................
//-โดยส่วนตัวปู่มีวิธีทำงาน ที่ใช้มานาน และยังใช้อยู่
1.ทำให้ได้
2.ทำให้ดี
3.ทำให้ดีที่สุด
4.แหกกฎ คือทำแบบ มีคีย์ลัด เฉพาะตัวอิๆ
สร้างแนวทางที่ ง่าย ประหยัด มีประโยชน์ ปลอดภัย ไว้ใช้เอง อิๆ
เมื่อวาน ปู่ บอก ผู้มาอบรม เกษตรอินทรีย์
เราจะเลิก ขุดดิน เราจะเลิกหมักปุ๋ย
เราจะให้เทวดาน้อย(จุลินทรีย์ฝ่ายธรรมะ)มาช่วยทำงาน
และไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้ท่าน อิๆ
"ปู่ลิงบ้าไปแล้ว" อิๆ
ค่อยเฉลยตอนต่อไป ปู่ลิงทำอย่างไร? อิๆ 
(แก้ไข) 
...................................................................................
//-ปู่เอาแนวคิด"ปฏิวัติด้วยฟางเส้นเดียว" ของปราชญ์ญี่ปุ่นมาต่อยอด
//-ไม่ขุดดิน แต่ใช้ปุ๋ยคอก เศษวัสดุการเกษตร คลุมดิน ปิดด้วยฟาง
ต่อระบบน้ำ รดให้ชุม แล้วราด น้ำหมัก ลงไป
สักสามวัน อยากกินผักอะไร ก็"แหวกฟางปลูก" อิๆ
ที่นครนายก มีอยู่ท่านหนึ่งทำแล้ว มีผักพอกินแบ่งขายทั้งปี
สามปีดินร่วน เอามือคุ้ยได้สบาย น้องใส้เดือน ช่วยพรวนให้เรียบร้อยอิๆ
-ทำนาปรัง แบบใช้น้ำน้อย ไถกลบตอซัง ปุ๋ยคอก ครั้งเดียว หยอดเมล็ด คลุมฟาง 
เอาน้ำเข้า เติมน้ำหมัก ให้ไหลเข้านาเอง ประหยัด มีประโยชน์สมใจ
-ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านนาหลังคาแดง
ไม่มีกลิ่นจากคอกสัตว์ ไม่มีแมลงวัน เกือบไม่มียุง! 

http://www.212cafe.com/boardvip/list3.php?user=cm99


นวัตกรรม เกิดใหม่ทุกวัน เพราะ?

แชร์ 1027 ดู | 3 ความเห็น

ความเห็น

 • kuthaiwan
  kuthaiwan 2011-04-03 06:21
  ํYou're a Brilliant Man!!!!!!!
 • PULING
  PULING 2011-04-03 09:31
  อิๆ ก็ก๊อปมาฝากนะ ครับผม

  //-ใครลิขิตชีวิตเรา
  "ธรรมชาติ"
  1.กฎธรรมชาติ
  2.วิวัฒนาการ และพัฒนาการของธรรมชาติ
  3.วัฒนธรรม
  4.ตัวเรา ลิขิตตัวเราเอง อิๆ
  ..........................
  //-วัฒนธรรม แบบ
  "เลือกข้าง" เพราะผู้สร้างพนันกับ เพื่อน
  ซี้ของท่านว่ามนุษย์จะเลือกข้างไหน?
  เอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์
  เพราะมีโอกาส "เกิดเพียงชาติเดียว"
  -วัฒนธรรมแบบ
  "เรานั่นแหละคือส่วนหนึ่งของ สัจจะ"
  เราต้องใช้ กาย จิต วิญญาณ เพ่ง
  เพื่อกลับไปรวมกับสัจจะเดิม
  เราจึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
  -วัฒนธรรมแบบ
  "จิตเรานั้นเป็นสิ่งปรุงแต่ง(สังขาร)"
  สติปัญญาพ้นอำนาจ จิตปรุงแต่ง
  แล้วมาลิขิตชีวิตตนเองให้ชิวๆ ใสๆ ไร้มลภาวะ อิๆ
  ด้วยการฉลาดเลือก ทำในสิ่งที่พอดี พอเหมาะ
  -เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน(เพราะเรามีสติควบคุมจิต ชิวๆ)
  -เป็นประโยชน์อนาคต คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปในที่ดีๆ ย่อมดี
  -เป็นประโยชน์สุงสุด
  ปลดแอกจาก ความครอบงำทางวัฒนธรรม
  ที่ถูกยัดเยียดให้จำ ทำให้เชื่อ อิๆ
  โชคดีนะเพื่อน ลิงก็คือลิง อิๆ

  http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=662#
 • PULING
  PULING 2011-04-23 10:37
  //-เมื่อบรรพบรุษเรา เลือกเอาความเก่ง ด้านร่างกายทิ้ง
  มาพัฒนา การใช้มือ ภาษาสื่อสาร และสมองภาค ประมวลประเมินผล
  และฝึก อยู่ร่วม อยู่รอดในระบบสังคม ที่ต่างความรู้ ความสามารถ โอกาส
  ให้อยู่ร่วมกัน โดยมี"วัฒนธรรม เป็นตัวโยงยืด"
  มีกฎ กติกา มารยาท ของแต่ละวัฒนธรรมรับรองอยู่
  พัฒนาเป็น ประเพณี ระเบียบ วิถีชีวิต กฎหมาย
  //-มนุษย์ก็พอ อยู่อย่างมีปกติสุข ตามวิสัย
  นักล่า
  นักเก็บเกียวผลประโยชน์
  นักฉกฉวยผลประโยชน์
  ที่"พัฒนาได้"
  จะพัฒนา ถอยหลัง สู่อบาย
  เป็นเปรต เดียรัจฉาน อสูร สัตว์นรก
  หรึอจะพัฒนาดีกว่ามนุษย์
  เป็นเทวดา พรหม อริยะบุคคล เดินดิน
  //-มีสิ่งหนึ่ง ถ้าเราผัสสะกระแสโลก
  และมีสติปัญญา มองด้านใน
  เห็นการปรุงแต่ง เพื่อเกิดความรู้ใหม่ๆ
  ลองเอาทบทวนความก้าวหน้า
  เป็นตัวชี้วัด ตัวเราเอง เดินหน้า หรือถอยหลัง อิๆ
  1.โดนด่า แค้น อาฆาต พยาบาท
  2.โดนด่า โกธร ตรงเข้าไปประทุษร้าย
  3.โดนด่า ขำๆ คันๆ
  4.โดนด่า เมตตาลึกๆ เองกำลังโดนไฟโทสะเผา
  5.โดนด่า แค่"เท๊กแอ๊กชั่น" ของละครบทหนึ่งในโลกใบเบี้ยวนี้ อิๆ
  ..........................
  เอา ใครอยู่ตรงไหน เอาไป ปรับกลยุทธเอาเองอิๆ บาย
  แต่ใครมาด่าลิงระวังหัวกลายเป็นแคทตี้แคท เมี้ยวๆ อิๆ
  เป็นนวัตกรรมหรือเปล่านี้ อิๆ