เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

บริหารสามโลก อย่างยั่งยืน ปู่ลิง

คำค้น:บริหาร  สามโลก  ปู่ลิง  2011-09-05 12:03
 //-เคยลิขิต ยอดคน ยอดสังคม ยอดสิ่งแวดล้อม
อันเป็น"สามโลก" ที่เราควร เข้าใจ และทำหน้าที่ดีๆ เพื่อ โชคดี ร่วมกัน อิๆ
..........................
....ยอดคน....
"ไม่เป็นภัย ภาระ...........แก่สังคม
พัฒนาศักยภาพตน.........จนพึ่งตนได้
เอื้ออาทร ให้สามโลก.......งดงาม ตามกันไป
ใครทำหน้าที่นี้แล้วไซร์....แม่นแล้ว ยอดคนฯ"
...ยอดสังคม.... 
"เบื้องบน จงมีสุข..............จากการให้
เบื้องล่างไซร์ จงมีสุข........จากการพัฒนา
ผู้รู้ จงมีสุข.....................จากการให้แสงแห่งสติ ปัญญา
ทุกชีวิต จงมีสุข...............จากเมตตา อภัย มั่นใจในมโนธรรมฯ" 
.....ยอดสิ่งแวดล้อม.....
"ธรรมชาตินี้ บ่แม่นแท้......ของใคร
ดิน น้ำ ลม ไฟ เจตนา.......ช่วยสร้าง
บ่เข้าใจ บ่พึง...................ทำลายล้าง
ทั้งบ่ควรแอบอ้าง...............เป็นตน ของตนเอยฯ" 
............................................
//-ผ่านมาถึงวันนี้ การจะเป้นยอดคนได้ ต้อง ทำลายอุปสรรคภายใน
คือ "ดับเพลิงกิเลส และเพลิงกองทุกข์ ในใจเรา ให้ได้เสียก่อน"
ดัวยการ ขุดเข้าไปในจิต ตนเอง
รด้วยสติติดตามลมหายใจ ทำลาย"ความรู้สึก อารมณ์ทุกข์นั่นเสีย"
ด้วยการ"แยก อารมณ์ทุกข์(ที่จิตเราปรุงขึ้น) ออกจาก ความทุกข์(ไตรลักษณ์) ที่มีคู่โลก" 
และรู้จัก จิตสำนึก จิตในสำนึก จิตใต้สำนึก
ทำอาสวะให้สิ้น จนหมดเชื้อแห่งอุปทานอารมณ์ทุกข์ อิๆ
พูดง่าย ฟังบาก ทำยาก "แต่ต้องลงมือทำอย่างด่วน"อิๆ
//-ยอดสังคม
สังคมบริหารด้วย"กระแส ความคิดผู้นำชาวโลก"
หมดยุค ที่จะครอบครองครอบงำโดยอำนาจ
มาถึงยุค หลอกลวงด้วยผลประโยชน์ บริโภคเสรีนิยม
หากมาสนใจ สุขภาพ ตนเอง สังคม โลก
เราจะพบทางออกที่เที่ยงธรรมแก่สังคมอิๆ
//-ยอดสิ่งแวดล้อม
โลกร้อน เกิดภัย ทั้งห้าแก่ชาวโลก
-ภัยต่อสุขภาพ
-ภัยต่อครอบครัว
-ภัยเศรษฐกิจ
-ภัยสังคม การเมือง สงคราม
-ภัยธรรมชาติ รุนแรงขึ้น
...ดับไฟร้อนในใจ(กิเลส และกองทุกข์)
...ดับไฟร้อนแก่สังคม ด้วยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมิตร
...ดับไฟโลก ด้วยการให้แสงแห่งสติปัญญา รัก รักษ์โลก เคารพธรรมฯ
...........................
เป็นความฝัน วันนี้ ของ ดช.ปู่ลิง อิๆ 

ภาพ สมาธิแบบเซน

แชร์ 1769 ดู | 3 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • PULING
  PULING 2011-09-20 12:16
  //-มองดูชีวิต มนุษย์
  1.มิติ สิ่งมีชีวิต
  มนุษย์วิวัฒนการ พัฒนาการ มาจนอยู่บนสุดของ"ห่วงโซ่อาหาร"
  มนุษย์ทั้ง"กิน" และบริโภค ทุกสิ่ง เพื่อ ความสุข สะดวก สบาย และเป็นนายเหนือผู้คนอิๆ
  2.มิติที่มีจิต
  มนุษย์มี"เจตน์จำนงค์" มีเป้าหมายชีวิต
  ตั้งความหวังไล่ล่า ให้ได้มา สนองความต้องการที่มาจาก
  -แรงขับชีวิต หรือตัณหา
  -ปรารถนา เป็นที่ยอมรับในสังคม หรือ ป่มเด่น ปมด้อย ที่เกิดจาก
  การถูกทอดทิ้ง การถูกตามใจ การ ไม่ยอมใฝ่รู้ใฝ่ดี พัฒนาตน
  -ตามสติปัญญาที่ตื่น และเลือกทาง ลิขิตชีวิตตนเอง
  3.มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
  การพัฒนาสมอง ด้านการสื่อสาร ซับซ้อน
  ทำให้มนุษย์ถ่ายทอดและรับรู้ ประสพการณ์จากรุ่น ต่อรุ่น
  และเรียบเรียงเป็น ระบบ ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท
  ให้มนุษย์ รู้จัก"มโนธรรม" "วัฒนธรรม"
  ยับยั้งสันดอนดิบ ไม่ทำลายตนและสังคม
  เพื่อหวัง"ความสะใจ" ประชดปมด้อยแห่งตน
  และปรับตัวอยู่ร่วม กันได้ อย่างมี สติ สันติ ตามอัตภาพ
  4.มนุษย์พัฒนาได้
  -ยกระดับภูมิจิต
  -ยกระดับภูมิธรรม
  -ยกระดับภูมิปัญญา
  ถ้าเป้าหมายชีวิต คือ ความสุข
  มนุษย์ก็ต้องรู้จัก อารมณ์ทุกข์ และขจัดเหตุที่มาปรุงแต่ง ก่อน
  และดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสตัณหา ที่เผาตนเอง
  เพราะ ปรุงเจตน์จำนงค์ ไม่เข้าท่า อิๆ
  ซึ่งเกิดขึ้นภายใน กระบวนการ
  -คิด
  -สร้างอารมณ์
  -สร้างบุคลิกภาพ
  -เพิ่มเติมความรอบรู้ รอบคอบ ประกอบดี
  เพื่อบริหาร ร่ายกายหยาบ เรา เมื่อเรา ผัสสะโลก
  และปรับตัวให้ อยู่รอด อยู่ร่วม
  ในโลกที่แข่งขัน และแบ่งปันกัน
  5.มนุษย์ เปลี่ยนแปลง ภายในตน สู่ภายนอกได้
  -เปลี่ยนแปลงภายนอกสู่ภายในคือ
  เอา ทฤษฎี ที่เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลง ทางดี มาใช้
  และทิ้งทฤษฎี ที่ลากเอา ถอยหลัง
  ชวนกันมองโลก ด้วยความโลภ อิจฉาบ้าอำนาจ น้อยเนื้อต่ำใจ
  และเพาะบ่มมะเร็งอารมณ์ให้ตน สังคม อิๆ
  -เปลี่ยนแปลงภายในสู่ภายนอก
  ด้วยการฝึกฝน สร้างความแข็งแกร่งของ
  ศรัทธา วิริยะ สมาธิ สติ ปัญญา ความรอบรู้ รอบคอบ
  และมีปฏิสัมพันธุ์ที่เหมาะสมกับ สังคม สิ่งแวดล้อม
  และ
  ....ล้างขยะความรู้
  .... ขยะอารมณ์
  .....ขยะเจตน์จำนงค์
  .....ขยะความรู้เสมือนจริง(เขาเล่าว่า) ทิ้ง
  สมองจะได้มีที่ว่าง ทำงานเต็มกำลัง พ้นอุปสรรคพัฒนาชีวิตที่มีชีวา อิๆ
  -ชีวิตเปลี่ยนแปลงทางดีได้เพราะ เปลี่ยนแปลงเพราะ
  "การตื่นขึ้น ของสัมมาสติ โพธิปัญญา จิตที่เอื้อเฟื้อ ของตนเอง"
  และ อยู่ถูกที่ ถูกเวลา คบถูกคน ฟ้าเป็นใจด้วยอิๆ
  -และก่อนนอนทุกวัน
  เตรียมพร้อมที่จะคืนทุกสิ่ง ที่เรายืมมาจากโลก
  และพัก จิตสำนึกเราอย่างถาวร อิๆ
  ......................
  //-เล่าให้รับรู้ แต่ไม่ชวนให้เชื่อ

  .......................
  //-โชคดีที่ ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เรา พัฒนา และลิขิตชีวิตตนเอง ตามอัตภาพ อิๆ
  จะใช้สิทธิ์หรือไม่ เราต้องพึ่งตนเอง อิๆ
 • PULING
  PULING 2011-11-14 03:56
  //-แนวคิดบริหารจัดการโลก
  1.กำปั้นใหญ่ได้เปรียบ
  เป็นแนวคิดที่โลกตะวันตกใช้
  ผู้ชนะได้ทุกอย่าง และตั้งกติกาใหม่ ได้ด้วยอิๆ
  ซึ่งได้พัฒนาเป็น" ลัทธิโลกาภิวัตน์"
  "เมื่อ ทุน ตลาด เทคโนโลยี ผู้คน วัฒนธรรม ไหลไปมาเสรี โลกจะเป็นสวรรค์บนดิน"
  เราก็เชื่อ ทำตามนั้น แต่ลืมว่า เจตนาที่ซ่อนเร้นคือ
  "ให้ปลาใหญ่ หลอกกินปลาเล็ก อย่างถูกกติกา"อิๆ
  2.หัตถ์พระเจ้า
  เอาความชอบทำ มาเป็นความชอบธรรม
  โดยอ้างว่า ตนเองเป็นตัวแทน หัตถ์ของพระเจ้า
  มาชำระแผ่นดินโลกให้สะอาด
  3.โลกสีเขียว
  มาช่วยกัน รัก รักษ์ระบบชีวาลัยโลก ให้ ยั่งยืน
  4.ถอยหลังเข้าคลอง
  กลับไปใช้ชีวิตแบบบรรพกาล
  5.เติบโตแบบคู่ขนาน
  หรือ"ชนะร่วมกัน"
  จีนเป็นชาติแรก เอามาทำเป็นรูปธรรม เมื่อ 30ปี ที่ผ่านมา
  เศรษฐกิจแบบการตลาด(พันธมิตร) คู่กับอุดมการณ์แบบสังคมนิยม)
  จึงเป็นที่มาวลีว่า"แมวสีไหน จับหนูได้เป็นแมวดี"
  "ความผิดพลาดคือ การเรี่มต้นพัฒนาสู่ทางดี"
  แทนการต้อง
  -ลงโทษ อย่างสาสม
  -ทำคุณไถ่โทษ
  -กลับร้ายเป็นดี
  ..ดังนั้น ความกระตืนรื้อล้น ที่จะพัฒนาสู่ทางดี
  แทนกันมา เคียดขึง พึงใจในการลงโทษตน และผู้อื่น
  ก็กลายเป็น เชื้อเพลิงชีวิต อย่างใหม่ ให้ชีวาในชีวิต ทำงานเต็มที่
  คู่กับร่างกาย ที่เยาววัย ตลอดกาล ด้วยการ รู้รัก รักษ์ ดูแล
  ตน ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
  อย่างเป็นสมาชิกที่ดี ของจักรวาล"
  อิๆ
  ....................................
  //-อย่าเชื่อ เพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเอามาฝากกัน เช่นนั้นเองฯ
 • PULING
  PULING 2011-11-24 08:57
  //-วัฒนธรรม ที่มนุษย์เขียนขึ้น เพื่อ ให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน แบบมี"ธรรมบาล"
  ปกครองโลกมานาน ในนาม "ศาสนา" "อณาจักร"
  //-จนเกิด ลัทธิ เสรีภาพ จากการค้นพบ"โลกใหม่" อเมริกา
  เสรีภาพ ที่มาจาก ประชาชน เพื่อประชนชน จึงเป็นยาวิเศษ
  เป็นกระแสวัฒนธรรมใหม่
  //-หลังสงครามโลก ทั้งสองครั้ง ที่ห่างกันแค่11ปี
  1950 มีคำถามใหม่ว่า
  "อะไรคือ ความดี?"
  มาลงตัวที่ "ความดีคือ ผลประโยชน์เฉพาะหน้า"
  เป็นยุคเรี่มต้นของ "ลัทธิผลประโยชน์นิยม"
  โลกแบ่งออกเป็น สามค่าย
  1.แสวงหาผลประโยชน์แบบ เสรีนิยม ในนามประชาธิปไตย
  2.แสวงหาผลประโยชน์แบบ สังคมนิยม(สังคมนิยมว่าดี ก็ช่วยกันทำ)
  สังคมนิยม ที่กลายมาเป็นรัฐสวัสดิการ เช่นหลายประเทศในยุโรปใช้
  สังคมนิยมแบบ คอมมูน แบบรัสเซีย จีน เอาไปใช้ แบบ"ชี้นำโดยพรรค"
  3.พวกแทงกั๊ก ได้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนา สู่ระบบอุสาหกรรมทั้งหลาย และด้วยพัฒนา
  ....................................
  //-ลัทธิ ที่ปกครองกระแสโลกทุกวันนี้
  หลังการล่มสลาย ของกำแพงเบอร์ลิน รัสเซียมาใช้ระบบทุนนิยม คือ
  "ลัทธิโลกาภิวัตน์"
  หรือ ลัทธิสวรรค์บนดิน
  เป็นการรวมลัทธิ
  - วัตถุนิยม
  -ผลประโยชน์นิยม
  -ทุนนิยม
  -บริโภคนิยม
  -ข้ามาคนเดียวนิยม(ตูแน่มาก)
  -คลั่งโฆษณานิยม อิๆ
  "เมื่อ ทุน เทคโนฯ ตลาด ผู้คน วัฒนธรรม ไหลไปมาเสรี โลกก็จะเป็นสวรรค์บนดิน"
  แต่การจะไหล เราต้องไปขูดรีดเอา คาร์บอน ที่โลกเก็บไว้ มาเป็นพลังานสกปรก
  วันนี้ ผลของพลังานสกปรก ทำให้เรา เป็นนรกบนดิน แทนสวรรค์บนดิน
  จะมี กระแสวัฒนธรรมใหม่ มาแทนหรือไม่
  ต้องช่วยกันคิด เพราะ เราจะรอด หรือ ร่วง อยุ่ใน สมอง สองมือ หนึ่งใจ ของเราทุกคนอิๆ
  .............................
  ภาพจาก สาเหตุทำให้โลกร้อน ยายเพี้ยนฯ

  http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1529

  มุมกาแฟ 2010-2011
  http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1885

  ....................................
  //-ลัทธิ ที่ปกครองกระแสโลกทุกวันนี้
  หลังการล่มสลาย ของกำแพงเบอร์ลิน รัสเซียมาใช้ระบบทุนนิยม คือ
  "ลัทธิโลกาภิวัตน์"
  หรือ ลัทธิสวรรค์บนดิน
  เป็นการรวมลัทธิ
  - วัตถุนิยม
  -ผลประโยชน์นิยม
  -ทุนนิยม
  -บริโภคนิยม
  -ข้ามาคนเดียวนิยม(ตูแน่มาก)
  -คลั่งโฆษณานิยม อิๆ
  "เมื่อ ทุน เทคโนฯ ตลาด ผู้คน วัฒนธรรม ไหลไปมาเสรี โลกก็จะเป็นสวรรค์บนดิน"
  แต่การจะไหล เราต้องไปขูดรีดเอา คาร์บอน ที่โลกเก็บไว้ มาเป็นพลังานสกปรก
  วันนี้ ผลของพลังานสกปรก ทำให้เรา เป็นนรกบนดิน แทนสวรรค์บนดิน
  จะมี กระแสวัฒนธรรมใหม่ มาแทนหรือไม่
  ต้องช่วยกันคิด เพราะ เราจะรอด หรือ ร่วง อยุ่ใน สมอง สองมือ หนึ่งใจ ของเราทุกคนอิๆ
  .............................
  ภาพจาก สาเหตุทำให้โลกร้อน ยายเพี้ยนฯ

  http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1529