เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง ปู่ลิง

2011-12-23 05:44
<object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eA6j4j0pfZ4?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eA6j4j0pfZ4?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

เครื่องยนต์ ที่เป็นมิตรของสิ่งแวดล้อม ถึงเวลากลับมา ของ เครื่องยนต์สะเตอร์ลิง?
อะไรคือเครื่องยนต์อากาศร้อน

 เครื่องยนต์อากาศร้อนหรือ hot-air engine 

เป็นชื่อสามัญของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่ถูกคิดค้นขึ้นกว่า 100 ปีที่แล้ว

โดยสาธุคุณ Robert Stirling ชาวสกอตแลนด์

 ในช่วงนั้นของประวัติศาสตร์ ต้นกำลังที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรไอน้ำ

ซึ่งขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาได้อย่างแข็งขัน

 เครื่องยนต์อากาศร้อนก็เป็นทางเลือกร่วมสมัยหนึ่งของต้น

กำลังที่นำเสนอความปลอดภัยที่เหนือกว่าเครื่องจักรไอน้ำ

 แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ไล่เลี่ยกัน การประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาปภายในขึ้นพร้อมกับ

การบุกเบิกการนำน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้อย่างกว้างขวาง

ในเวลาต่อมาก็ทำให้การใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิง

นำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกมากว่า 100 ปี มาจนปัจจุบัน

 ที่มนุษย์ได้พบกับภาวะโลกร้อน มนุษย์เริ่มตระหนักว่า

 เขาต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เขาต้องนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนที่น้ำมันเชื้อเพลิงและ

 เขาต้องหาทางเลือกเพื่อผลิตความเย็นโดยไม่ใช้สารทำความเย็นที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน

 ในแต่ละส่วนนั้น เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานจากเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

สามารถเข้ามามีบทบาทได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน

http://www.eng.chula.ac.th/newsletter/index.php?q=node/179


http://www.vcharkarn.com/vcafe/190119

เครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ 5074 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น