เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

uthaiwan

uthaiwan的ข้อความ

uthaiwan的主頁 | ส่งคำทักทาย

ส่งuthaiwan
 • thejeekung
  thejeekung 2011-11-24 12:07
  uthaiwan: ไค่ปะเปิ้น จะป๊ปได้อย่างใด?
  เดวช่วงบ่ายๆ เสร็จธุระแล้วจะเข้ามาหาตี้บ้านครับอาจารย์ :)
 • thejeekung
  thejeekung 2010-06-23 08:19
  วันก่อนผมไปแอ่ว "บ้านจ๊างนัก" ตี้สันกำแพง
  ปะเจ้าของเปิ้นชือ อ้ายเพชร วิริยะ เป๋นคนเชื้อสายยอง
  เปิ้นว่าเป๋นสล่าแป๋งไม้แกะสลักฮูปจ๊างแบบเหมือนแต๊คนแรกของเจียงใหม่
  เปิ้นสนใจ๋จะได้ปะได้อู้ตวยกับคนยองตวยกั๋นครับ  
  บะเด่วนี้กำลังวาดฮูปเกี่ยวกับคนยองในอดีต
  หันวาดไว้แล้วหลายฮูปครับ จ้าดงาม
  ผมบอกเปิ้นว่าฮู้จักเจ้านายฝ่ายยองท่านนึ่งสายหละปูน
  เปิ้นบอกว่าสนใจ๋อยากฮู้จักครับ

  แจ้งหื้อทราบครับ อิอิ
 • thejeekung
  thejeekung 2010-01-31 11:18
  อาจ๋ารย์ครับ
  มัวยุ่งก๋ารงานอยู่เน่อครับ
  มีภารกิจหยังด่วนแจ้งได้เน่อครับ
  ว่างๆ จะแวะมาแอ่วกิ๋นกาแฟตี้บ้านคับ อิอิ
 • Jessica
  Jessica 2010-01-28 20:16
  สวัสดีเจ้า  กินข้าวแลงแล้วกา......
 • thejeekung
  thejeekung 2009-11-18 13:03
  อาจ๋ารย์ครับ  โค้ดตี้ใช้ได้คือ Embed เน่อครับ
  บ่ไจ้ URL ครับ
 • thejeekung
  thejeekung 2009-11-17 00:04
  search ใน google ใช้คำว่า "ชุมชนสุนทรียะ" ตอนนี้มาแล้วอันดับแรกครับ
 • thejeekung
  thejeekung 2009-11-17 00:00
  สูมาเต๊อะครับอาจ๋ารย์  ผิดตี้ผมเองครับ
  เผลอไปคลิกปิดมันก่อเลยบ่มีสี่เหลี่ยมหื้อคลิกใส่โค้ดครับ อิอิ
 • thejeekung
  thejeekung 2009-11-16 23:03
  หลังคา ฝา เสา ของกาด แล้วละครับ
  เหลืองานปรับ ตกแต่งหื้องามๆๆ
  กับเอาของมาลงในร้านหื้อนักๆ ครับ อิอิ

  ต่อไปคงคึกคักขึ้นเรื่อยๆ ครับ