เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Jessica

Jessica的ทักทาย

Jessica的主頁 | ส่งคำทักทาย
 1. Jessica
  Jessica: โดนฉีดยากันบาดทะยักเข็มแรกเมื่อวานยังไม่รู้สึก แต่วันนี้ปวดจัง.... ตอบกลับ
  (01-26 22:51)
  1. แสดงคาามเห็น

  2. PULING: หานเร็วๆเน้อ (01-28 03:31) ตอบกลับ
  3. PULING: หายเร็วๆเน้อครับ (01-28 03:32) ตอบกลับ