เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

แชร์วิดีโอ

2010-01-26 19:05
http://www.youtube.com/watch?v=IWOhnEJFY4U
แหม สักเพลงเน้อเจ้า 100 เหตูผล ผลงานเพลงของสเตอร์ เพลงเก่าแล้วเจ้าฝึกร้องไปกับค