เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

pnevara

pnevara的ทักทาย

pnevara的主頁 | ส่งคำทักทาย
  1. pnevara
    pnevara: สวัสดีวันหยุดเจ้าอาจ๋าน เจียงใหม่หนาวก่อเจ้า กรุงเทพ เย็นๆ บ่าฮ้อนเจ้า อาจ๋านสบายดีก่อเจ้า ตอบกลับ
    (01-16 17:45)
    1. แสดงคาามเห็น

    2. kuthaiwan: ยินดีเจ้าเขามาฮอมปอยเน้อ บอกหื้อญ่า บี๋โตยว่ามาเปาะมาฮอม (01-17 13:11) ตอบกลับ